kinder directie

ikc albertine agnes
fries museum
kinder directie

fries museum verwelkomt nieuwe kinderdirectie

acht leerlingen mogen het komende jaar ‘hun’ museum eindeloos adviseren en bestoken met vragen

Op donderdag 19 mei mocht het Fries Museum de nieuwe kinderdirectie ontvangen. Acht leerlingen van het IKC Albertine Agnes in Leeuwarden mogen het komende jaar ‘hun’ museum eindeloos adviseren en bestoken met vragen. Ze denken onder andere mee over de onderwijsprogramma’s en familiesporen. De kinderen kregen een speedtour langs alle tentoonstellingen en een kijkje achter de schermen door Inge Hekman en Mariska de Boer, medewerkers educatie van het museum. Daarna mochten ze Kris Callens, directeur-bestuurder van het Fries Museum, het hemd van het lijf vragen en - gevraagd en ongevraagd - voorzien van advies in een directievergadering.

Foto door Marieke Balk
Foto door Marieke Balk

De kinderdirectie. Van links naar rechts: Jaimy (groep 7), Luna (groep 7), Indy (groep 5), Lente (groep 8), Eline (groep 8), Joël (groep 5), Loïs (groep 6), Anouk (groep 6). Foto door Marieke Balk

De kinderdirectie van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof bestaat uit acht kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de IKC Albertine Agnes, tevens de leerlingenraad van het IKC. De kinderen zijn verkozen door campagne te voeren in hun eigen klas. Met verkiezingen werden uiteindelijk twee leerlingen per klas gekozen. De gekozen kinderen geven het komende jaar input voor de programmering van de musea. Daarmee spelen ze een belangrijke rol: de input die de kinderen geven is essentieel voor het toegankelijk en interessant maken van de musea voor leeftijdsgenoten.

Het Fries Museum begon in 2015 met een kinderdirectieteam. Een jaar eerder had het museum één kinderdirecteur, Kees Tromp, die het museum gevraagd en ongevraagd van advies voorzag. Op zijn advies is er een team bestaande uit meer kinderen gekomen.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij en de Ir. Abe Bonnema Stichting.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid