familieportret onthuld

Het familieportret is weer thuis
familieportret   onthuld

familieportret van eysinga feestelijk onthuld in eysingahuis

het familieportret van de familie van eysinga is weer thuis

Het familieportret van de familie Van Eysinga is weer thuis. Op dinsdag 24 mei werd het werk feestelijk onthuld door Femke Feddema, coördinator van het Huis Van Eysinga, en Tjalling van Eysinga, telg van de adellijke familie, in het bijzijn van vrijwilligers van Hendrick de Keyser en Vrienden van het Fries Museum. Het betreft een negentiende-eeuwse replica van het origineel die speciaal voor de eetkamer is gemaakt in opdracht van het Koninklijk Fries Genootschap. Het Fries Museum geeft het werk in bruikleen aan Vereniging Hendrick de Keyser. Tijdens de feestelijke onthulling spraken ook Marlies Stoter, conservator oude kunst van het Fries Museum en Douwe de Vries, lid van de Raad van Commissarissen van Hendrick de Keyser.

drie generaties
Het schilderij hangt in de grote zijkamer, de toenmalige eetkamer, wat in 1786 ook het decor was van de schildering. Het is uniek dat het schilderij eeuwen later te zien is in dezelfde ruimte die het afbeeldt. Op het schilderij zijn drie generaties van de adellijke familie Van Eysinga geportretteerd.

Frans Julius Johan van Eysinga en zijn vrouw Clara Tjallinga Aebinga van Humalda poseren samen met hun vier kinderen Catharina Johanna, Schelto Hessel Roorda, Cecilia Catharina en Binnert Philip. De beide schoonvaders completeren de familie.

Het familieportret is een beroemd voorbeeld van een achttiende-eeuws interieur, en is geschilderd door Willem Augustinus van Sloterdijck naar een schilderij van Friedrich Ludwig Hauck uit vermoedelijk 1786.

Foto door Marc de Fotograaf
Foto door Marc de Fotograaf

Foto door Marc de Fotograaf

unieke reconstructie
Het schilderij maakte ook het interieur van de eetkamer van destijds zichtbaar. Op basis hiervan heeft Vereniging Hendrick de Keyser de wandschilderingen kunnen laten reconstrueren door specialist Bert Jonker. Een uniek project waarbij een arcadisch landschap op basis van uitgebreid onderzoek van vergelijkbare wandschilderingen en het familieportret als voornaamste bron opnieuw is geschilderd.

bruikleen
Het portret wordt in bruikleen gegeven door het Fries Museum en is afkomstig uit de collectie van het Koninklijk Fries Genootschap. Daarmee is het portret in meerdere opzichten weer thuis, aangezien het Fries Museum tot 2013 gevestigd was in Huis Van Eysinga. In Huis Van Eysinga zijn meer bruiklenen te zien van het Fries Museum – zoals het portret van Frans Julius Johan van Eysinga en verschillende andere adellijke familieleden.

hendrick de Keyser
‘Hendrick de Keyser’ is hét nationale goede doel voor het behoud van monumenten. Al meer dan 100 jaar zet ze zich in voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De collectie omvat inmiddels 439 panden, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, villa’s en raadhuizen, verspreid over heel Nederland. Vereniging Hendrick de Keyser is partner van de Vriendenloterij. Voor meer informatie zie: www.hendrickdekeyser.nl.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid