duurzaam

koplopertraject
sustainable development goals
duurzaam

duurzaamheid in het museum

Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof werken aan een groenere bedrijfsvoering in de strijd tegen klimaatverandering. De musea willen bijdragen aan de Sustainable Development Goals en aan de brede welvaart voor de regio. Het Fries Museum is sinds begin dit jaar aangesloten bij het Koploperproject, een initiatief van Toerisme Alliantie Friesland, Circulair Friesland, Ynbusiness, de Provincie Fryslân en DZyzzion. Om van verduurzaming een serieus speerpunt te maken is binnen het museum een projectleider duurzaamheid aangesteld, die in 2022 onderzoek doet naar de verschillende mogelijkheden en een actieplan opstelt. Bovendien is er een interne werkgroep gestart die doorlopend voorstellen aandraagt voor circulaire en milieuvriendelijke initiatieven en alternatieven. Onder de medewerkers is het enthousiasme en de bereidheid om meer aan duurzaamheid te doen groot en samen zien zij er structureel op toe dat de musea waar mogelijk duurzame keuzes maken. Dit geldt voor meerdere aspecten, van inkoop van alle materialen en diensten tot hergebruik bij tentoonstellingsbouw.

“Duurzaamheid is voor het Fries Museum al vanaf de bouw van het gasloze museum en het energieneutrale depot (Kolleksjesintrum Fryslân) een belangrijk thema. Als toonaangevende musea van de meest circulaire regio van Nederland willen we nu doorpakken en de aandacht verbreden naar alle aspecten van onze werkzaamheden, zowel voor als achter de schermen. Zo worden onze musea ook etalages voor verduurzaming, die helpen om het maatschappelijke draagvlak voor deze noodzakelijke ontwikkeling te vergroten.”, aldus directeur-bestuurder Kris Callens.

Interne werkgroep duurzaamheid. Foto door Ruben van Vliet

koplopers
Het Fries Museum is begin dit jaar aangesloten bij het zogenaamde Koploperproject. Hierbij wordt een nulmeting uitgevoerd naar de huidige situatie met betrekking tot duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Koploperproject richt zich op een duurzame versterking van de (regionale) economie, door vooruitstrevende ondernemers en andere organisaties de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te innoveren en beter in te spelen op de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie. Het helpt de deelnemers vooral om duurzaam ondernemen op een authentieke en structurele manier op te pakken. Dit project voor de Friese gastvrijheidssector is een samenwerking tussen Toerisme Alliantie Friesland, Circulair Friesland, Ynbusiness, de Provincie Fryslân en DZyzzion.

veenweidegebied en onkruidenier
Ook in geplande tentoonstellingen en presentaties wordt het onderwerp duurzaamheid tastbaar. Als onderdeel van de Friese Triënnale Arcadia nodigt het Fries Museum ontwerper Christien Meindertsma uit om samen met internationale curatoren Laura Drouet en Olivier Lacrouts (studio d-o-t-s) te reflecteren op het Friese veenweidegebied. Van 7 mei 2022 tot en met 10 april 2023 presenteren zij in Fertile Grounds, een tentoonstelling op de 1e verdieping van het museum, hun analyse van de huidige situatie en schetsen scenario’s voor de toekomst. Ook staat er vanaf 7 mei een flexibele installatie in de museumhal, waarin eetbare planten groeien. Het sluit aan bij de tentoonstelling À la campagne. Met licht en kleur worden met SWIET/SWIT groeiomstandigheden gecreëerd, afgestemd op iedere plant. Het initiatief is een samenwerking van het Fries Museum, de Onkruidenier en Kunsthuis SYB en staat in het teken van Arcadia.

duurzaamheid in keramiek
Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof zijn achter de schermen één organisatie. Het Koploperproject focust zich vooral op het Fries Museum, maar ook het Princessehof zit niet stil. Vanaf november 2022 presenteert het Princessehof een meerjarenprogramma van twaalf tentoonstellingen over duurzaamheid. Conservator Wendy Gers richt zich hiermee op keramiek met een lagere milieu-impact dan ‘traditionele’ keramiek, die een hoge ecologische voetafdruk heeft. De serie toont een breed scala aan makers die innovatieve benaderingen, materialen en productieprocessen ontwikkelen om keramiek bewust om te zetten in een ethisch meer verantwoorde, duurzame en milieuvriendelijke praktijk. Ook komt er een publicatie over duurzame keramiek. De publicatie richt zich op de toonaangevende hedendaagse kunstenaars en ontwerpers in het veld, en weerspiegelt een breder, contextueel historisch overzicht van duurzame keramiek, met belangrijke historische werken in de vaste collectie van Princessehof.


Deelnemende partijen aan dit Koploperproject zijn: Aquacamping en jachthaven De Rakken, Camping en jachthaven De Domp, Fries Museum, Hotel de Walvisvaarder, Jachthaven Hindeloopen, Natuurlijk De Veenhoop, Nieuw Allardsoog, Stadsschouwburg De Harmonie, Theater De Koornbeurs, Zeilschool Pean.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij en de Ir. Abe Bonnema Stichting

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid