canon van nederland

musea sluiten zich aan
canon van nederland

Het Fries Museum, Fries Verzetsmuseum en Keramiekmuseum Princessehof sluiten op 8 februari met acht zogenaamde sleutelstukken aan bij verschillende vensters van de Canon van Nederland. Hiermee worden de musea lid van het landelijke netwerk van Canonmusea en -instellingen. De Canon, in eerste instantie opgesteld ten behoeve van het onderwijs, gaat over culturele en historische voorwerpen, gebeurtenissen en personen die de samenleving belangrijk genoeg vindt om aan deze en komende generaties en nieuwe inwoners mee te geven.

sleutelstukken
Diverse voorwerpen uit de collecties van de musea zullen deel uitmaken van de Canon van Nederland. In het Fries Museum gaat het om het schrijfplankje van Tolsum - de oudste geschreven tekst van Nederland - bij het Canon van Nederland venster De Romeinse Limes. De fibula van Wijnaldum uit het jaar 600 zal deel gaan uitmaken van het venster Willibrord. Het verhaal van de wereldberoemde Friese danseres en spion Mata Hari wordt onderdeel van het venster De Eerste Wereldoorlog. Vanuit het Fries Verzetsmuseum zal afluisterapparatuur uit het Burmaniahuis, het voormalige hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst in Leeuwarden, worden opgenomen in het venster De Tweede Wereldoorlog, evenals de schriften waarin verzetsmensen verslag deden van de afgeluisterde gesprekken. Een originele J-stempel, waarmee persoonsbewijzen van Joodse burgers werden ‘gebrandmerkt’, en de unieke amateurfilm van de deportatie van de Leeuwarder familie De Jongh worden toegevoegd aan het venster Anne Frank. Keramiekmuseum Princessehof brengt het verhaal van Titia Bergsma, de eerste westerse vrouw in Japan, onder in het venster VOC en WIC. Een stukje oranje zijde uit de doodskist van Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau, vertelt een verhaal binnen het venster De patriotten. De objecten worden in de musea voorzien van aanvullende informatie. Ook worden ze als sleutelstukken bij de vensters toegevoegd aan de website van de Canon van Nederland.

de canon van nederland
Met de Canon van Nederland als uitgangspunt slaan musea en gedenkplekken door heel Nederland de handen ineen om de veelzijdigheid van de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen: het Canonnetwerk. Zij presenteren iconische sleutelstukken van de Canon in de eigen context en trekken op in gezamenlijke programmering en campagnes. Deze landelijke samenwerking is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar sinds september 2017 de overzichtspresentatie van de Canon van Nederland te zien is. De landelijke samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid