huis van eysinga

negentiende eeuws
familieportret
huis van eysinga

negentiende-eeuws portret weer terug in huis van eysinga

in bruikleen gegeven door het fries museum

Het familieportret van de familie Van Eysinga is weer thuis. Het portret betreft een negentiende-eeuwse replica van het origineel die speciaal voor de eetkamer is gemaakt door het Fries Genootschap. Dit exemplaar wordt nu door het Fries Museum in bruikleen gegeven aan Huis Van Eysinga van Hendrick de Keyser. Het schilderij komt te hangen in de grote zijkamer, de toenmalige eetkamer, wat in 1786 ook het decor was van de schildering.

drie generaties

Op het schilderij zijn drie generaties van de adellijke familie Van Eysinga geportretteerd. Frans Julius Johan van Eysinga samen met zijn vrouw Clara Tjallinga Aebinga van Humalda in het midden met rondom hun vier kinderen Catharina Johanna, Schelto Hessel Roorda, Cecilia Catharina en Binnert Philip. De beide schoonvaders completeren de familie. Het is geschilderd door Willem Augustinus van Sloterdijck naar een schilderij van Friedrich Ludwig Hauck uit vermoedelijk 1786.

bruikleen fries museum in huis van eysinga
bruikleen fries museum in huis van eysinga

unieke reconstructie
Het schilderij maakte ook het interieur van de eetkamer van destijds zichtbaar. Op basis hiervan heeft Vereniging Hendrick de Keyser de wandschilderingen kunnen laten reconstrueren door specialist Bert Jonker. Een uniek project waarbij een arcadisch landschap op basis van uitgebreid onderzoek van vergelijkbare wandschilderingen en het familieportret als voornaamste bron opnieuw is geschilderd. Het familieportret is een beroemd voorbeeld van een achttiende-eeuws interieur en het is ook uniek dat het schilderij te zien is in dezelfde ruimte die het afbeeldt.

Het portret komt aan de muur te hangen direct naast de deur van de grote zijkamer. Het vervangt het origineel dat vanaf de openstelling van het huis in 2018 op de schildersezel stond. Het originele familieportret is weer terug naar de familie.

bruikleen
Het portret wordt in bruikleen gegeven door het Fries Museum en is afkomstig uit de Collectie van het Koninklijk Fries Genootschap. Daarmee is het portret in meerdere opzichten weer thuis, aangezien het Fries Museum tot 2013 gevestigd was in Huis Van Eysinga. In Huis Van Eysinga zijn meer bruiklenen te zien van het Fries Museum – zoals het portret van Frans Julius Johan van Eysinga en verschillende andere adellijke familieleden.

onthulling
Het familieportret zal feestelijk worden onthuld op dinsdagmiddag 24 mei om 16 uur. De onthulling zal worden gedaan door Tjalling van Eysinga, directe afstammeling van de adellijke familie. Ook Marlies Stoter, conservator oude kunst van het Fries Museum, en Douwe de Vries, Fries en lid Raad van Commissarissen van Hendrick de Keyser zullen spreken.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij en de Ir. Abe Bonnema Stichting.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid