open voor landelijke pilot

museumbezoek met sneltest
19, 20 en 21 april
open voor landelijke pilot

open voor landelijke pilot met sneltesten

19, 20 en 21 april

Na zo’n vier maanden gesloten te zijn geweest zal het Fries Museum op 19, 20 en 21 april tijdelijk zijn deuren openen. Het museum doet mee aan een landelijke pilot waarin het ministerie van OCW de inzet van sneltesten in musea onderzoekt. Mensen met een Museumkaart kunnen vanaf nu een museumbezoek en sneltest reserveren op www.museum.nl. Het is niet mogelijk via het museum zelf te reserveren. Tijdens de pilot zal het Fries Museum voor het eerst de tentoonstelling Haute Bordure laten zien, evenals de exposities met hedendaags werk van Taus Makhacheva en Afra Eisma.

Wie een tijdvak heeft gereserveerd via www.museum.nl ontvangt een link om een afspraak voor een gratis sneltest te maken. Met deze pilot wil het ministerie van OCW de inzet onderzoeken van sneltesten in de culturele sector. Zo wordt zichtbaar of sneltesten kunnen helpen het maatschappelijk leven weer op gang te brengen. De zeventien musea die deelnemen aan de pilot zijn in samenspraak met het ministerie van OCW en de 25 veiligheidsregio’s geselecteerd. Daarbij is gelet op spreiding - in iedere provincie tenminste één museum - museumgrootte en type collectie.

museumkaart
Mensen met een Museumkaart kunnen vanaf volgende week een tijdvak reserveren op www.museum.nl. De precieze datum waarop men kan reserveren wordt bekend gemaakt op de social media kanalen van de Museumkaart. Om reisbewegingen te beperken wordt bezoekers gevraagd zoveel mogelijk in hun eigen regio naar een museum te gaan. De deelnemende musea zijn verdeeld over het land en elk museum kan drie dagen meedoen, het Fries Museum heeft gekozen voor 19, 20 en 21 april.

anderhalve meter blijft gelden
De pilot is anders dan de eerder georganiseerde field labs: het coronaprotocol blijft van toepassing. Zo blijft de anderhalve meter gelden, zijn er vaste looproutes en desinfectiemiddelen. Uit de ervaringen van 2020 blijkt dat het protocol veilig en verantwoord is: er zijn geen brandhaarden van corona bekend uit musea. Van eerdere bezoekers meldde bovendien meer dan twee derde dat ze hun bezoek aan een museum als veilig hadden ervaren, bleek uit onderzoek van Validators dat vorig jaar in opdracht van de Museumvereniging is gedaan.

deelnemende musea
Aan de pilot doen de volgende musea mee: Drents Museum (Assen), Fries Museum (Leeuwarden), Jopie Huisman Museum (Workum), Groninger Museum (Groningen), Noordbrabants Museum (’s-Hertogenbosch), Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem), Bonnefanten (Maastricht), Hermitage (Amsterdam), Scheepvaartmuseum (Amsterdam), Teylers Museum (Haarlem), Slot Loevestein (Poederooijen), Luchtvaartmuseum Aviodrome (Lelystad), Museum De Fundatie (Zwolle), Spoorwegmuseum (Utrecht), Museum Prinsenhof (Delft), Wereldmuseum (Rotterdam) en Zeeuws Museum (Middelburg).

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid