nieuws

fries museum
nieuws

scandinavische bijl

Het Fries Museum krijgt een uniek object in bruikleen voor de nieuwe tentoonstelling Wij Vikingen. Onlangs is langs de Maas bij het Limburgse Elsloo een Scandinavische bijl gevonden. Het is het eerste exemplaar dat in Nederland is ontdekt. Het museum krijgt het object in bruikleen van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten De Vondst in Limburg. De bijl, waarvan de steel is vergaan, is op het laatste moment toegevoegd aan de tentoonstelling Wij Vikingen die vanaf zaterdag 19 oktober 2019 te zien is in het Fries Museum in Leeuwarden.

Scandinavische bijl, 9de-11de eeuw, gevonden in Elsloo, Limburg, ijzer. Bruikleen Provinciaal Depot voor Bodemvondsten De Vondst, Limburg. Foto: Ruben van Vliet
Scandinavische bijl, 9de-11de eeuw, gevonden in Elsloo, Limburg, ijzer. Bruikleen Provinciaal Depot voor Bodemvondsten De Vondst, Limburg. Foto: Ruben van Vliet

Eind 9de eeuw verenigden Vikingen van allerlei nationaliteiten zich in een enorme vloot die bekend kwam te staan als ‘Het grote heidense leger’. Via de rivieren, waaronder de Maas, drongen ze met hun schepen de Europese binnenlanden binnen. Waarschijnlijk is deze bijl door een van deze Vikingen verloren.

wij vikingen
Vanaf 19 oktober 2019 tot en met 15 maart 2020 presenteert het Fries Museum in Leeuwarden de tentoonstelling Wij Vikingen. Aan de hand van archeologische schatten ontdekt de bezoeker dat ‘Viking’ geen volk, maar een levensstijl was. Deze levensstijl omvatte meer dan alleen de beruchte plunderingen. De Vikingen waren namelijk ook zeer bedreven handelaren met een uitgebreid netwerk, waar ook de Nederlandse kustbewoners van profiteerden. Het kwam zelfs voor dat Nederlanders zich bij de Vikingen aansloten en deelnamen aan hun rooftochten. In Wij Vikingen vertellen meer dan 500 objecten uit binnen- en buitenland over de complexe relatie tussen de Nederlandse kustbewoners en Vikingen.

De tentoonstelling Wij Vikingen wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, LF2028, Gemeente Leeuwarden, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Stichting St. Anthony Gasthuis, Vaderlandsch Fonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Leeuwarder Ondernemerfonds, Stichting Siebolt Foundation, Directie der Oostersche Handel en Reederijen, Boelstra Olivier Stichting, Stichting Herbert Duintjer Fonds en de Vrienden van het Fries Museum.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid