nieuws

fries museum
nieuws

fries museum ontvangt 124.000 euro

mondriaan fonds draagt bij aan vergroten bereik van beeldende kunst

Het Mondriaan Fonds heeft de aanvraag van het Fries Museum voor een bijdrage aan het collectieprogramma 2020 - 2021 positief beoordeeld. Dit betekent dat het museum €124.000,- ontvangt voor aankopen. Het Fries Museum is verheugd dat het zijn aankoopbeleid kan voortzetten met deze aanvullende bijdrage van het Mondriaan Fonds. Het stelt het museum in staat om het bereik van beeldende kunst verder te vergroten.

Het Mondriaan Fonds stelt: “De commissie waardeert de manier waarop het Fries Museum kunst, cultuur en geschiedenis van Friesland laat leven en zo een actieve rol speelt in de samenleving. De commissie is positief over hoe de thema’s ‘portret’ en ‘landschap’ de collecties oude schilderkunst en hedendaagse kunst verbinden. Zij maken het mogelijk de Friese identiteit van het museum te bewaren, waardoor het museum een eigen positie heeft binnen de Collectie Nederland. De commissie waardeert tevens dat zowel het thema identiteit als landschap verbindingen aangaat met ontwikkelingen in de samenleving, de directe omgeving van het museum en de collectie.”

samenwerkingen
Het Mondriaan Fonds benadrukt daarnaast ook het belang van de samenwerkingsverbanden van het museum. “De commissie is daarnaast positief over de diverse samenwerkingsverbanden met andere musea in het Noorden en diverse onderwijsinstellingen. Tot slot waardeert zij het ruimhartige bruikleenbeleid om publieke collecties zoveel mogelijk zichtbaar te laten zijn.” 

bijdrage collectieprogramma
De Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds is bestemd voor publieke musea die structureel aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945 willen doen op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Andere musea die een bijdrage kregen toegekend zijn: Amsterdam Museum (Amsterdam), Bonnefantenmuseum (Maastricht), Centraal Museum (Utrecht), CODA Museum (Apeldoorn), Dordrechts Museum (Dordrecht), Frans Hals Museum (Haarlem), Kunstmuseum Den Haag (Den Haag), Groninger Museum (Groningen), Museum De Domijnen (Sittard), Keramiekmuseum Princessehof (Leeuwarden), Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), Museum Arnhem (Arnhem), Nederlands Fotomuseum (Rotterdam), Stedelijk Museum (Amsterdam), Stedelijk Museum Schiedam, TextielMuseum (Tilburg), Rijksmuseum Twenthe (Enschede), SCHUNCK* (Heerlen) en het Van Abbemuseum (Eindhoven).

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid