nieuws

fries museum
nieuws

eindexamenwerk

02 juli 2020

Van 5 t/m 30 juni presenteert het Fries Museum Eindwerk, begin van nieuw talent. Voor het vierde jaar op rij laat het museum beeldend eindexamenwerk zien van voortgezet onderwijsleerlingen uit heel Friesland. Docenten beeldende vorming hebben een selectie gemaakt van het meest veelbelovende werk van leerlingen van hun school. Dit jaar meldden 23 scholen van verschillende onderwijsniveaus zich aan. De presentatie is te bewonderen op de mezzanine van het Fries Museum.

Sinds 2015 kunnen Friese scholen hun beste eindexamenwerk inzenden voor de presentatie in het Fries Museum. Dit jaar werden de samenstelling en catalogus van de presentatie verzorgd door Bouraq, Lara, Marije, Ruth en Jan, studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de NHL Stenden Hogeschool. Het project biedt hen een inkijkje in het proces van de beeldende examens, vanuit de rol van tentoonstellingsmaker. Door samen te werken met studenten en leerlingen maakt het Fries Museum een verbinding tussen het museum en de samenleving.

Woensdagmiddag  5 juni vindt de opening plaats in het bijzijn van klasgenoten, familie, docenten en andere belangstellenden. De Leeuwarder Courant besteedt aandacht aan dit project door werken in de krant uit te lichten.

De presentatie is een samenwerking van de Leeuwarder Courant, het Fries Museum en de NHL Hogeschool.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid