nieuws

fries museum
nieuws

portret saskia

Een portret van Saskia Uylenburgh in het Fries Museum blijkt geschilderd door Govert Flinck. Dat wijst nader onderzoek van het schilderij door meerdere experts uit. Afgelopen dinsdag werd het doek door kenners vergeleken met andere werken van Govert Flinck in Het Rembrandthuis in Amsterdam. Saskia Uylenburgh is geboren in Friesland en getrouwd met Rembrandt van Rijn. Lange tijd werd aangenomen dat het portret van zijn hand was, maar sinds 1968 is al duidelijk dat het geen Rembrandt betreft. Nu, vijftig jaar later, staat vast dat het door Rembrandts meesterleerling Govert Flinck is gemaakt. Het schilderij is vanaf 24 november te zien in de tentoonstellingRembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw in het Fries Museum in Leeuwarden.

Govert Flinck heeft het eerste deel van zijn opleiding tot schilder in Leeuwarden gevolgd bij Lambert Jacobsz.. Als inwoners van het kleine Leeuwarden kenden Govert Flinck en Saskia elkaar. Beiden verhuisden in hetzelfde jaar (1634) naar Amsterdam. Flinck om bij Rembrandt van Rijn in de leer te gaan, Saskia als vrouw van Rembrandt.

1
1

saskia
Saskia Uylenburgh is de liefde van Rembrandts leven. Ze leert de schilder in Amsterdam kennen, maar trouwt met hem in Sint Annaparochie vanuit het deftige huis van zus Hiskia en zwager Gerrit van Loo, secretaris van het Bildt. Amper tien jaar duurt hun liefde. In die jaren brengen ze drie keer een kleine baby ten grave; alleen nummer vier, Titus, blijft in leven. Maar zijn moeder ziet hem niet opgroeien. Nog net geen dertig jaar oud overlijdt Saskia na een ziekbed in Amsterdam.

rembrandtjaar
Het schilderij van Flinck is vanaf 13 februari weer te bewonderen in Ferhaal fan Fryslân in het Fries Museum en later dit jaar in Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw.Deze tentoonstelling is vanaf 24 november 2018 in het Fries Museum te zien en vormt het startschot van het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw in 2019. Als meest beroemde Friese bruidspaar ooit vormen Rembrandt en Saskia de rode draad in deze tentoonstelling. Alle aspecten van de trits ‘Verliefd, Verloofd en Voorgoed Verbonden’ binnen zeventiende-eeuwse adellijke en patricische kringen komen aan bod via kostbare voorwerpen, schilderijen, prenten en tekeningen.

rembrandts meesterleerlingen
Het Amsterdam Museum toont samen met Museum Het Rembrandthuis de eerste omvangrijke overzichtstentoonstelling ooit over de schilders Ferdinand Bol (1616-1680) en Govert Flinck (1615-1660). In Museum Het Rembrandthuis ligt de nadruk op hun leertijd bij Rembrandt. In het Amsterdam Museum wordt getoond hoe de schilders zijn uitgegroeid tot zelfstandige meesters. De tentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck, Rembrandts meesterleerlingen is nog tot en met zondag 18 februari 2018 te zien in beide musea.

De tentoonstelling ‘Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw’ wordt mede mogelijk gemaakt door de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Gemeente Leeuwarden, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Ondernemersfonds Leeuwarden, de Rijksoverheid (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een indemniteitsgarantie toegekend), Stichting Dorodarte, Siebolt Foundation en de Vrienden van het Fries Museum.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid