nieuws

fries museum
nieuws

internationale prijs voor de mythe en het meisje

Het Fries Museum heeft gisteren een zilveren f@imp avicom award gewonnen in de categorie creative exhibition installation. Het museum kreeg de internationale prijs voor de sluierprojectie in de tentoonstelling Mata Hari: de mythe en het meisje. Het tentoonstellingsontwerp van de tentoonstelling werd ontwikkeld in samenwerking met Studio Louter en OPERA Amsterdam en viel in de smaak bij de twaalfkoppige jury.

vanaf 14 oktober 2017 t/m 2 april 2018 presenteerde het Fries Museum Mata Hari: de mythe en het meisje. Het was de grootste tentoonstelling ooit over het dramatische leven van Margaretha Geertruida Zelle. Het meisje uit Leeuwarden groeide aan het begin van de vorige eeuw uit tot de wereldberoemde danseres Mata Hari. Maar liefst 92.781 bezoekers bezochten de tentoonstelling, wat zorgde voor een economische impuls van ruim 3,1 miljoen euro in de lokale economie.

f@imp avicom award

De F@IMP avicom awards werden gisteravond uitgereikt op de F@IMP 2.0. Dit event wordt georganiseerd door AVICOM, ICOM Internationaal Comité voor Audiovisuele, nieuwe Technologieën en Sociale Media. F@imp 2.0 is een internationaal evenement gericht op het aanmoedigen en erkennen van de productie en distributie van audiovisuele producties en innovatieve multimediatechnologieën geïnitieerd of geproduceerd door musea of ​​erfgoed- en culturele instellingen over de hele wereld.

De tentoonstelling Mata Hari, de mythe en het meisje is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wordt mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân, Vrienden Fries Museum, VSBfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, Stichting Siebolt Foundation, Stichting Juckema-Sideriusfonds en Boelstra Olivier Stichting.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid