nieuws

fries museum
nieuws

recordjaar voor het fries museum

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft een recordjaar achter de rug. 175.977 bezoekers hebben het museum in 2016 bezocht. Op de oude locatie trok het museum tot 2013 gemiddeld 50.000 bezoekers per jaar. Veruit de grootste publiekstrekker was de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding. De tentoonstelling, die nog t/m 7 februari 2017 te zien is, is een daverend succes. Inmiddels hebben al meer dan 100.000 bezoekers de tentoonstelling bezocht, de (internationale) persaandacht is overweldigend en bezoekers beoordelen de tentoonstelling met een 8,6. Met blockbusters over Mata Hari in 2017 en Escher tijdens Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad 2018 in het verschiet, ziet het Fries Museum de komende jaren met vertrouwen tegemoet.

Op 1 oktober 2016 opende het Fries Museum de grootste tentoonstelling in haar geschiedenis. Alma-Tadema, klassieke verleiding, over een van de meest succesvolle schilders van de 19de eeuw, is een groot succes. Met nog bijna twee maanden te gaan hebben al meer dan 90.000 mensen de tentoonstelling bezocht, waarvan meer dan 70.000 van buiten Friesland kwamen. In de binnen- en buitenlandse media was er volop aandacht voor de tentoonstelling. Het NOS 8-uur journaal besteedde tweemaal aandacht aan de expositie, de Volkskrant noemde hem ‘magnifiek’, de Britse krant The Guardian vond hem ‘epic’, terwijl het Italiaanse La Stampa ‘magistrale’ gebruikte. Het veelgelezen AmerikaanseThe Huffington Post noemde Alma-Tadema, klassieke verleiding ‘dazzling’.

tentoonstellingen
Het Fries Museum opende in 2016 elf grotere en kleinere tentoonstellingen. De tentoonstelling Claudy Jongstra - Ancient Light, die nog tot 8 januari 2017 te zien is, wordt met een 8,2 zeer gewaardeerd door het publiek. In een bijzonder intergenerationeel project bij de tentoonstelling Breien! leerden 60 Vrouwen van Nu 140 mbo-studenten breien. Deze studenten onderwezen op hun beurt zo’n 2500 leerlingen van bijna 100 basisscholen in en om Leeuwarden. De gebreide resultaten waren gedurende de tentoonstelling te zien in de hal van het museum. Goud liep tot 5 juni 2016 en nam bezoekers mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Het Fries Verzetsmuseum presenteerde Hongerkinderen met aangrijpende verhalen over hongerevacuees die in Friesland werden opgevangen. In juli opende een tentoonstelling met hedendaags werk van de Friese kunstenaar Tjibbe Hooghiemstra en in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum presenteerde het Fries Museum de tentoonstelling De Koe: Cas Oorthuys & Hans van der Meer.

economische waarde
Uit onderzoek blijkt dat 78% van de museumbezoekers afkomstig was van buiten de provincie. Van hen kwam 81% speciaal voor het museum naar Friesland. Gemiddeld spendeerden zij €61,- in de stad en de provincie. Dit betekent dat het Fries Museum in 2016 111.000 extra bezoekers naar Friesland trok en zo zorgde voor een kapitaalinjectie van zeker €6.782.889,- in de lokale en regionale economie. Diverse Leeuwarder ondernemers, van horeca en bed & breakfasts tot kaas- en zelfs kledingwinkels, geven aan meer omzet te draaien vanwege de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding.

collectie
Het nieuwe Kolleksjesintrum Fryslân is dit jaar in gebruik genomen. Op 29 april 2016 verhuisde het laatste van 200.000 objecten vanuit het oude depot aan de Turfmarkt. De collecties van Fries Museum, Natuurmuseum Fryslân, Fries Scheepvaartmuseum, Fries Landbouwmuseum en Tresoar zijn nu in het Kolleksjesintrum ondergebracht. Een dergelijke geïntegreerde samenwerking is uniek en bespaart veel ruimte en tijd. Door de vernieuwende bouwtechnieken is het depot energieneutraal. Achter de schermen is het Fries Museum bezig met het digitaliseren van de collectie.

jong bezoek
Bijna dagelijks konden jonge bezoekers in 2016 aan de slag in de tentoonstelling Breien! ofAlma-Tadema, klassieke verleiding. Het uitgebreide educatieaanbod zorgde voor meer dan 11.000 schoolbezoeken. Meer dan 70% hiervan waren kinderen uit het primair onderwijs, ook gymnasia vanuit heel Nederland bezochten het museum vanwege Alma-Tadema. In samenwerking met de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving (dBKV) en de Leeuwarder Courant realiseerde het Fries Museum in het voorjaar voor de tweede keer een tentoonstelling van examenwerk beeldende vorming. Bij de tentoonstelling over Alma-Tadema verscheen een kinderboek in het Fries en het Nederlands. Bovendien bezochten meer dan 7.500 kinderen en jongeren het museum zelfstandig, zij kwamen vooral voor de activiteiten die het museum in de schoolvakanties organiseert.

activiteiten
Het Fries Museum organiseerde dit jaar 340 activiteiten voor jong en oud, die de drempel tot het museum verlaagden of verdieping boden. In totaal namen bijna 8.800 bezoekers deel aan het activiteitenaanbod, zoals de 600 aanwezigen bij een van de zeer gewaardeerde lezingen over Alma-Tadema. Samen met partner Slieker Film, het Leeuwarder filmhuis, organiseerde het museum een compleet filmprogramma bij de tentoonstelling Alma - Tadema, klassieke verleiding. Tijdens Breien! waren er vier dagen per week vrijwillige breiers in de tentoonstelling. Meer dan 200 breiwilligers, afkomstig uit alle delen van het land en zelfs uit België, gaven demonstraties en voorzagen mensen van advies over hun breiwerk.

museumwinkel
De winkelomzet van het museum is dit jaar verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Er is een uitgebreid assortiment van Alma-Tademahebbedingetjes ontwikkeld, van posters en paraplu’s tot zelfs brillenkokers. Het boek bij de tentoonstelling, waarin verschillende (inter)nationale experts zijn leven en werk belichten, is inmiddels toe aan de derde druk.

website
In oktober 2016 lanceerde het Fries Museum zijn nieuwe website. Gedurende het gehele jaar brachten 500.000 mensen een bezoek aan de website, een stijging van 67% ten opzichte van 2015. Ook het Fries Verzetsmuseum kreeg een nieuwe site. Op social media groeide het bereik van het museum. Op Twitter steeg het aantal volgers van 8.860 naar 10.195 en op Facebook heeft het museum al ruim 20.000 likes, waarmee het museum in Noord-Nederland een toppositie inneemt.

vrienden
De particuliere vriendenclub van het museum kent inmiddels 675 leden die het Fries Museum financieel en moreel steunen. Daarnaast heeft het museum 35 zakelijke vrienden. Gezamenlijk dragen zij jaarlijks circa 100.000 euro bij aan bijzondere projecten binnen het museum.

2017 – 2018
Het Fries Museum maakt zich op voor weer een bijzonder jaar. Het museum stuurt Alma-Tadema, klassieke verleiding op reis, van 23 februari tot en met 18 juni 2017 is de expositie te zien in Belvedere in Wenen en van 7 juli tot en met 29 oktober 2017 in Leighton House Museum in Londen. In het voorjaar presenteert het museum de kunsttentoonstellingBeladen Landschap, over de reflectie van hedendaagse kunstenaars op landschappen die geraakt zijn door conflict of oorlog. Met Rijk van Rotzooi, een samenwerking met Museum Boerhaave en Circulair Friesland, zet het museum in 2017 een echte familietentoonstelling neer. Vanaf 11 maart presenteert het museum de bijzondere collectie eeuwenoud handbeschilderd katoen uit India: sitsen. Op 15 oktober 2017 opent in het Fries Museum de internationale blockbuster over de mysterieuze Mata Hari. Deze tentoonstelling zal zich richten op het levensverhaal van het meisje achter de mythe. Bovendien is het museum druk met de voorbereidingen voor de grote tentoonstelling over M.C. Escher in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Het Fries Museum en zijn activiteiten zijn dit jaar mede mogelijk gemaakt door de Ir. Abe Bonnema Stichting, Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij, de Turing Foundation, Mondriaan Fonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds (het  Joes Meester Fonds en Netty van Doorn Fonds), Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Isaacson Draper Foundation, Stimuleringsfonds, Herbert Duintjer Fonds, Stichting Woudsend Anno 1816, de Rijksoverheid, Nelleke Nix Studio Gallery Press Inc., Vrienden van het Fries Museum, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Gifted Art, Het Nieuwe Stads Weeshuis, Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, de Vereniging Rembrandt, Fonds voor Cultuurparticipatie, St. Anthony Gasthuis, Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, Van Heloma Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Ritske Boelema Gasthuis,

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid