nieuws

fries museum
nieuws

beitske terug in hegebeitum

30 juni 2020

Begin 2015 liet het Fries Museum in Leeuwarden een gezichtsreconstructie van een vrouw uit de 7de eeuw uitvoeren. In de presentatie Oog in oog met de dame uit de terp konden mensen het eerste Friese gezicht bewonderen. Het museum riep mensen op om een naam voor haar te verzinnen en koos uit duizenden reacties de naam Beitske. Nu het museum plaatsmaakt voor een aantal andere exposities, gaat ze even uit logeren. Ze keert terug naar waar ze vandaan komt: Hegebeintum. Vanaf zaterdag 30 juli 2016 tot eind oktober is ze te zien in hetbezoekerscentrum TERP Hegebeintum. Morgen vervult ze daar een hoofdrol op de derde terpendag en conservator Terpencultuur en Middeleeuwen Nelleke IJssennagger geeft een lezing. Eind dit jaar krijgt Beitske een plek in de vaste presentatie Ferhaal van Fryslân van het Fries Museum.   

beitske, de dame uit de terp

De terpen zijn de schatkamers van het oude Friesland. Een van de meest bijzondere vondsten uit de terpen is het graf van een vrouw. Ze is begraven in de stam van een uitgeholde eikenboom in de hoogste terp van Friesland: Hegebeintum. Als nevenproject van de tentoonstelling Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen gaf het Fries Museum deze dame, die in de tijd van het vele terpengoud leefde, een gezicht: het eerste Friese gezicht! Van de originele schedel van het skelet van de boomkistdame maakte Maja d’Hollosy van Skullpting een nauwkeurige kopie. Zij bouwde het hoofd vervolgens met forensische methoden laag voor laag op. Het resultaat werd van 6 juni 2015 t/m 5 juni 2016 samen met het haar graf gepresenteerd in de presentatie Oog in oog met de dame uit de terp. Tijdens de presentatie schreef het museum een naamswedstrijd uit voor de dame. Uit meer dan 2800 reacties werd uiteindelijk de naam Beitske gekozen.

Meer informatie over de terpendag is te vinden op de website van bezoekerscentrum TERP Hegebeintum: hegebeintum.info. 

Oog in oog met de dame uit de terp werd mogelijk gemaakt door financiële steun van de Vrienden van het Fries Museum.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid