nieuws

fries museum
nieuws

topjaar voor het fries museum

Het Fries Museum heeft een topjaar achter de rug. 98.965 bezoekers hebben het museum in 2015 bezocht, veel meer dan de verwachte 80.000 en dan de 50.000 die het museum tot 2012 op de oude locatie haalde. Vooral de tentoonstellingen Breien! en Goud, ook in 2016 nog te zien, trokken veel bezoekers. 59% van de bezoekers kwam van buiten Friesland, het merendeel speciaal voor het museum. Meer dan 18.000 kinderen en jongeren bezochten het Fries Museum, het grootste deel in onderwijsverband. Bezoekers gaven het museum een 8,4 als gemiddeld rapportcijfer. Met grote tentoonstellingen in aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 onder de nieuwe directie van Kris Callens, ziet het Fries Museum de komende jaren met vertrouwen tegemoet.

Het Fries Museum opende in 2015 vijftien grotere en kleinere tentoonstellingen. De tentoonstellingGoud, gevonden schatten uit de middeleeuwen werd zeer gewaardeerd door het publiek. De bijzondere reconstructie van het gezicht van een dame uit de 7de eeuw trok veel publiciteit, bijna 3000 mensen gaven gehoor aan de oproep om haar een naam te geven. De tentoonstelling Breien!, die de historische textielcollectie op sprookjesachtige wijze combineert met hedendaagse kunst en design, leverde eveneens veel publiciteit en positieve recensies op. 70 jaar vrijheid werd door het Fries Verzetsmuseum, onderdeel van het Fries Museum, gemarkeerd met de tentoonstellingHongerkinderen, een samenwerking met het Verzetsmuseum in Amsterdam. Bijzondere samenwerkingen ontstonden dit jaar ook rondom het 250ste sterfjaar van prinses Maria Louise, de Leeuwarder voorouder van de koning. Met vier presentaties in het Medisch Centrum Leeuwarden bereikte het Fries Museum honderdduizenden potentiële museumbezoekers uit de regio.

prijzen

In 2015 viel het Fries Museum volop in de prijzen. In april won het museum de landelijke BankGiro Loterij Museumprijs 2015 en daarmee een bedrag van 100.000 euro. Het museum liet met een recordaantal stemmen de andere genomineerden, het Zeeuws Museum en het Amsterdam Museum achter zich. Het Fries Museum won ook de Turing Toekenning 2015. De Turing Toekenning is een tweejaarlijkse prijs voor het beste tentoonstellingsplan van een Nederlands museum. Het Fries Museum kreeg deze prijs, 500.000 euro, van de Turing Foundation voor de internationale tentoonstelling over de 19de-eeuwse schilder Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) in 2016. 

jong bezoek

Bijna 11.000 kinderen en jongeren hadden met hun klas een leerzame middag in het museum. Voor een onderwijsproject rond de tentoonstelling Goud trok het museum met een gesponsorde gouden auto langs Friese basisscholen in terpdorpen. Leerlingen kregen les over het terpengoud ter voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling. Ook voor de tentoonstelling Breien! zocht het museum de scholieren op. In een vernieuwend onderwijsproject leerden Vrouwen van Nu MBO-ers breien, waarop deze jongeren duizenden basisschoolleerlingen het breien bijbrachten. Als eerste museum in Nederland heeft het Fries Museum in 2015 een volwaardige kinderdirectie aangesteld, die het museum met raad en daad bijstaat. Het Fries Museum organiseert jaarlijks honderden activiteiten voor jong en oud. Bijna dagelijks kunnen bezoekers aan de slag in de tentoonstellingBreien! Veel van de kinderen en jongeren die het museum buiten school om bezoeken, komen voor de activiteiten die het museum in de schoolvakanties organiseert. Meer dan de helft van de gezinnen die in 2015 aan de vakantieactiviteiten deelnam, kwam voor het eerst naar het museum.

collectie

In 2015 deed het Fries Museum met het topstuk van Alma-Tadema de grootste aankoop uit zijn geschiedenis. Het schilderij Entrance of the theatre (1866) wordt gezien als sleutelwerk van de hand van Alma-Tadema. Ook de schenking van het ‘Bulletin N° 1’ met het doodvonnis van Mata Hari was een hoogtepunt voor het museum. De enorme publiciteit die het nieuws genereerde, is veelbelovend voor de blockbuster over Mata Hari die het museum in 2017/18 organiseert. In december heeft het Fries Museum het beheer van het nieuwe Kolleksjesintrum Fryslân opgenomen, waarin alle provinciale erfgoedinstellingen samenwerken.

online

De website van het Fries Museum werd in 2015 ruim 300.000 keer bezocht, een stijging van 67% ten opzichte van vorig jaar. Ook op social mediagebied was het een goed jaar. Het aantal volgers op Twitter steeg van 7.577 naar 8.860. Op Facebook ging het museum van 12.630 naar 18.500 volgers, het hoogste aantal van alle van musea in Noord- Nederland.

vrienden

De particuliere vriendenclub van het museum kent inmiddels 675 leden die het Fries Museum financieel en moreel steunen. Bovendien heeft het museum 35 zakelijke vrienden. Gezamenlijk dragen zij jaarlijks circa 90.000 euro bij aan bijzondere projecten binnen het museum. In 2015 was dat een internationaal bruikleen voor de tentoonstelling Goud en een belangrijke bijdrage aan de aankoop van het topstuk van Alma-Tadema.

2016 - 2018

Het museum maakt zich onder leiding van Kris Callens, die sinds augustus 2015 directeur is, op voor een volgend topjaar. In het voorjaar focust het museum op de bijzondere werkwijze van Claudy Jongstra, die voor de publieke ruimte in het nieuwe Fries Museum één van haar topwerken maakte. Op 1 oktober 2016 opent in het Fries Museum de internationale blockbuster over Alma-Tadema als opmaat voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met musea en onderzoekspartners in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Oostenrijk. Daarnaast is het museum druk met de voorbereidingen voor de grote tentoonstellingen over Mata Hari en over M.C. Escher in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid