nieuws

fries museum
nieuws

goudtentoonstelling verlengd

De tentoonstelling Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen is wegens succes verlengd tot en met 5 juni 2016.  De tentoonstelling neemt bezoekers mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. De tentoonstelling wordt met een rapportcijfer van een 8,0 zeer hoog gewaardeerd door bezoekers. Hoogtepunten zijn de goudschat van Dronrijp, de fibula van Wijnaldum en een uniek gespschildje dat voor het eerst getoond wordt. Bovendien is de beroemde schat van Wieuwerd te zien. Daarmee is de grootste goudschat van Noord-Nederland tijdelijk weer terug op Friese bodem! De prachtige voorwerpen en hun verrassende details getuigen van de rijkdom, macht en status van de Friezen.

verhalen uit de terpen
De terpen hebben de Friese geschiedenis goed voor ons bewaard. Het zijn de schatkamers van het oude Friesland. Nog regelmatig worden er bodemschatten gevonden. Door deze vondsten weten we dat het tussen de Romeinse tijd en het jaar 1000 een van de rijkste gebieden van Nederland was. Het vele goud, dat gevonden wordt bij terpafgravingen, opgravingen en door metaaldetectorzoekers, laat dit zien. Achter elke hanger, munt of zwaardknop gaat een opmerkelijk verhaal schuil. En natuurlijk vertelt goud over rijkdom en aanzien. Wie goud bezat, had macht. Belangrijke krijgers imponeerden hun tegenstanders met versieringen op zwaarden en koningen droegen de mooiste ringen. Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen vertelt deze bijzondere verhalen over het goud der Friezen.

schatten
De fibula van Wijnaldum is een topstuk uit de collectie van het Fries Museum. De mantelspeld uit circa 600 na Christus is een icoon van de Friese archeologie. Het is het grootste ingelegde sieraad uit vroegmiddeleeuws Nederland en misschien wel uit Europa. De fibula is ingelegd met meer dan driehonderd schitterende rode granaten. Recent onderzoek wees uit dat deze almandijnen helemaal uit India komen. In de versieringen van de speld zitten allerlei symbolische betekenissen en mythologische verhalen verborgen. In 2014 verwierf het museum een gespschildje dat opdook in dezelfde Friese terp, deze wordt nu voor het eerst getoond. De versieringen op zogenaamde bracteaten, dunne gouden hangertjes, uit Achlum laten zien dat goudsmeden een echte Friese stijl hadden. En ook de goudschat van Dronrijp heeft een prominente plaats in de tentoonstelling. Deze bijzondere schat bestaat uit delen van een gesp, een goudbaartje, een hangertje, goudkorrels en maar liefst 42 munten.

bruiklenen
De schat van Wieuwerd, normaal te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, is speciaal voor de goudtentoonstelling naar het Fries Museum gekomen. De grootste goudschat van Noord-Nederland is daarmee weer een tijdje terug op Friese bodem. De schat omvat 220 gram goud en bestaat uit 39 gouden stukken, waaronder drie ringen, verschillende hangers en een voetplaat van een fibula. Ook maakten dertien Angelsaksische topstukken uit het Norwich Castle Museum de overtocht naar Friesland. De objecten, waaronder een bracteaatschat en fibula’s, illustreren de overzeese relaties tussen Engeland en Friesland in de vroege middeleeuwen. Hiernaast zijn er bijzondere bruiklenen van het Groninger Museum, Noordelijk Archeologisch Depot Nuis en vondsten van metaaldetectorzoekers.

De tentoonstelling Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen wordt mede mogelijk gemaakt door BankGiro Loterij, Stichting Woudsend Anno 1816, Het Nieuwe Stads Weeshuis, St. Anthony Gasthuis, Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, Van Heloma Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Ritske Boelema Gasthuis.

Het bruikleen uit het Norwich Castle Museum wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de Zakelijke Vrienden van het Fries Museum. Het onderzoek naar de goudschat van Dronrijp wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. De gezichtsreconstructie wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de Vrienden van het Fries Museum.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid