onderzoek

wapens frisia
onderzoek

onderzoek wapens frisia

In deze studie wordt de betekenis van wapens en wapenrusting in Frisia uit de periode 350 tot 800 na Chr. onder de loep genomen. Archeologische resten van wapens zijn belangrijk in het onderzoek naar politieke (in)stabiliteit in Noord- en Midden-Europa ten tijde van de vroege middeleeuwen. Eerdere studies naar dit onderwerp aangaande Frisia bieden echter geen compleet overzicht van deze voorwerpen. Het nieuwe onderzoek heeft daarom als doel Frisia-breed alle wapens en wapenuitrusting te inventariseren. Zo kan meer inzicht worden verkregen in de machtsontwikkeling van dit gebied. Deze inzichten worden vervolgens geplaatst binnen de internationale discussies over de betekenis van wapens en de positie van Frisia in de volksverhuizingstijd en de vroege middeleeuwen en de ontwikkeling van koningschap. De resultaten van dit onderzoek komen aan bod in de tentoonstelling met de werktitel Redbad, die in 2026 in het Fries Museum zal openen. De begeleidende onderzoekers zijn dr. Johan Nicolay van de RUG en dr. Han Nijdam van de Fryske Akademy.

Meer informatie volgt.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid