ik, friesland en de wereld

In de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân zien leerlingen allerlei voorwerpen uit Friesland, van de prehistorie tot nu. De voorwerpen vertellen verhalen over bijzondere Friezen, wat Fries is en wat niet en hoe Friesland door mensen is gemaakt.  In kleine groepjes onderzoeken leerlingen op actieve wijze wat deze voorwerpen met de leerlingen te maken hebben, waarom en door wie ze zijn verzameld en hoe ze betekenis krijgen. Museumdocenten zorgen voor interactie, ruimte voor eigen interpretaties, reflectie en betekenisgeving aan woorden als erfgoed, waardevol, bewaren en tentoonstellen.
Vooraf in de klas luisteren de leerlingen naar een spannend verhaal en bekijken ze samen het ‘nijsgjirriche’ filmpje met verhalen.  Na afloop van het bezoek krijgen de leerlingen de opdracht om te bepalen welk voorwerp ze in het Fries Museum willen tentoonstellen.

Doelgroep:

PO groep 5 t/m 8

Werkvorm:

activerende werkvormen

Datum:

vanaf 1 december 2017

Kerndoelen:

12, 51, 52, 53, 54, 55 en 56

Lengte:

75 minuten