onderwijs

Wij vinden cultuureducatie belangrijk. Het onderwijs is niet voor niets een van de belangrijkste doelgroepen van het Fries Museum. Wij werken vanuit de filosofie dat een bezoek aan ons museum een onvergetelijke ervaring moet zijn, waarbij je plezier hebt en onder de indruk raakt van de ontmoeting met de echte objecten. Een bezoek aan het Fries Museum zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zichzelf en de wereld om hen heen met andere ogen bekijken. Een museum dat inspireert.

aanbod

Het onderwijsteam ontwikkelt voor alle onderwijsgroepen producten: voor het Primair (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) en voor het Middelbaar (MBO) en Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Programma’s die leerlingen en studenten op een prikkelende manier kennis laten maken met de risico’s van het wonen in het waterrijke Friesland, de andere kanten van de Tweede Wereldoorlog, de rijke verhalen van heden, verleden en toekomst van Friesland en de wereld door de ogen van kunstenaars.
Een programma voor MBO- en HBO-studenten stellen we in overleg graag op maat samen. Een kennismaking met het gehele museum is bijvoorbeeld mooi te combineren met snuffelen aan een aantal onderwijsprogramma's voor PO en VO. 

Leerkrachten en docenten bieden we een teammiddag op maat, waarin een ontmoeting met het museum en de onderwijsprogramma's de basis vormen. 

vervoer

Arriva heeft speciaal voor scholen in Fryslân een zeer voordelig OV schoolticket ontwikkeld: voor slechts €30,- kan iedere klas met bus en trein van Arriva van en naar het Fries Museum reizen. 

nieuwsbrief

Met regelmaat informeren we onderwijsrelaties en andere belangstellenden over nieuw aanbod, onderwijsprogramma's en projecten. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier