onderwijs

Wij vinden cultuureducatie belangrijk. Het onderwijs is niet voor niets een van de belangrijkste doelgroepen van het Fries Museum. Wij werken vanuit de filosofie dat een bezoek aan ons museum een onvergetelijke ervaring moet zijn, waarbij je plezier hebt en onder de indruk raakt van de ontmoeting met de echte objecten. Een bezoek aan het Fries Museum zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zichzelf en de wereld om hen heen met andere ogen bekijken. Een museum dat inspireert.

corona

Wij dragen zorg voor een veilige situatie voor leerlingen, docenten en museumpersoneel tijdens het bezoek aan tentoonstellingen. Mocht het volgens de op het moment dat u langs wilt komen geldende RIVM-protocollen niet mogelijk zijn een bezoek aan het museum te brengen, dan overleggen we graag op maat over een alternatief digitaal bezoek met een museumdocent, of een museumdocent die op school komt. Neem vooral contact met ons op om dat te bespreken! Wij staan open voor alle mogelijke oplossingen.

 

Meld je aan voor onze onderwijsnieuwsbrief

kinderdirectie

Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof heeft een achtkoppige kinderdirectie. Het directieteam helpt met kindervraagstukken in het museum, bijvoorbeeld bij activiteiten en onderwijsprogramma's. Bovendien zorgt het voor meer diversiteit omdat er jongens en meisjes van verschillende leeftijden in plaatsnemen. Het directieteam bestaat uit acht kinderen uit de groepen vijf tot en met acht van de Albertine Agnesschool in Leeuwarden. Het betreft leerlingen die eerder gekozen zijn in de leerlingenraad van de school. Bekijk onderstaand het filmpje waar ze hun collega-museummedewerkers ondervragen over wat ze nu eigenlijk doen.

Speel video af

wat doen jullie nu eigenlijk

aanbod

Het onderwijsteam ontwikkelt voor alle onderwijsgroepen producten: voor het Primair (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) en voor het Middelbaar (MBO) en Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Programma’s die leerlingen en studenten op een prikkelende manier kennis laten maken met de risico’s van het wonen in het waterrijke Friesland, de andere kanten van de Tweede Wereldoorlog, de rijke verhalen van heden, verleden en toekomst van Friesland en de wereld door de ogen van kunstenaars.
Een programma voor MBO- en HBO-studenten stellen we in overleg graag op maat samen. Een kennismaking met het gehele museum is bijvoorbeeld mooi te combineren met snuffelen aan een aantal onderwijsprogramma's voor PO en VO. 

Leerkrachten en docenten bieden we een teammiddag op maat, waarin een ontmoeting met het museum en de onderwijsprogramma's de basis vormen. 

vervoer

Arriva heeft speciaal voor scholen in Fryslân een zeer voordelig OV schoolticket ontwikkeld: voor slechts €30,- kan iedere klas met bus en trein van Arriva van en naar het Fries Museum reizen. 

nieuwsbrief

Met regelmaat informeren we onderwijsrelaties en andere belangstellenden over nieuw aanbod, onderwijsprogramma's en projecten. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via onderstaand formulier.

Meld je aan voor onze onderwijsnieuwsbrief