ynformaasje

parse
ynformaasje

parse

kontakt 

Nimme jo foar mear ynformaasje en parsefoto's kontakt op mei de ôfdieling Marketing & Kommunikaasje, via 058 255 55 00 of communicatie@friesmuseum.nl.

parseberjochte

In oersjoch fan ús parseberjochten fynsto ûnder it kopke nijs.

byldmateriaal

Klik hjir foar algemien byldmateriaal yn hege kwaliteit.

By elk parseberjocht stjoere wy in map mei spesifyk byldmateriaal mei. De link nei dit byldmateriaal neame wy ek by it nijsberjocht. Stiet de link der net by of sykje jo oare bylden, nim dan kontakt op mei de ôfdieling kommunikaasje. 

© Fries Museum - alle rjochten foarbehâlden disclaimer