byldmateriaal

kolleksje
byldmateriaal

oanfraach byldmateriaal

Fan elk wurk út de kolleksje fan it Fries Museum kinst byldmateriaal bestelle fia dit formulier. It museum freget in fergoeding foar de levering en it gebrûk fan foto's. De kosten per foto bedrage € 10,00 (ynklusyf BTW). Ast de foto publisearje wolst, bedrage de kosten € 40,00 (ynklusyf BTW) per foto. As de foto foar in wittenskiplik ûndersyk bedoeld is, kin er fergees brûkt wurde. It meitsjen fan in nije foto kostet € 80,00. Lês hjir de betingsten foar it bestellen fan in foto.

Foar de oanfraach hast it objekt-/identifikaasjenûmer fan it objekt nedich. Sykje dêrfoar it objekt earst op fia ús kolleksjesite. Wy leverje de foto binnen twa wiken, as er op foarried is.

vraag hier je beeldmateriaal aan

© Fries Museum - alle rjochten foarbehâlden disclaimer