een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

willem lodewijk van nassau

 Aan de witte kraag, de rijke stoffen van zijn kleding en vooral aan zijn blik kun je zien dat deze man een gewichtig persoon is.

afbeelding
afbeelding

Het is Willem Lodewijk van Nassau, heel verre familie van onze huidige koning en destijds een populaire stadhouder. Hij trouwde met zijn jeugdliefde, Anna van Nassau. Anna overleed al op jonge leeftijd, toen ze zwanger was van hun eerste kind.

Willem Lodewijk is uit respect voor haar nooit hertrouwd en heeft geen nakomelingen gekregen. Toch ging hij de geschiedenis in als ‘us heit’, onze vader, vanwege zijn enorme inzet voor Friesland. Hij behaalde niet alleen militaire successen maar richtte bijvoorbeeld ook de Franeker Universiteit op in 1585.

Na zijn dood ging het stadhouderschap over op zijn broer. Deze Ernst Casimir is de verre voorvader van Willem Alexander.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid