een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

vanitasstilleven

dirck de horn

Zo op het eerste oog is dit een tafel vol vreemde zaken, maar een 17de-eeuwer begreep meteen wat de Friese schilder De Horn met dit stilleven wilde zeggen.

De viool, waarvan de klanken zijn uitgestorven en de schedel die een lauwerkrans omheeft, benadrukken dat de dood het leven overwint. Net als de schelpen zonder dier erin: alles verwijst naar de vergankelijkheid.

Ook bracht de schilder een eerbetoon aan de kunsten en de wetenschappen: de twee gipsen koppen en de voet verwijzen naar de beeldhouwkunst, de viool naar de muziek, en de hemelbol naar de kennis van de hemellichamen.

Tegelijkertijd laat De Horn zien hoe goed hij glimmende gouden bekers en de glanzende schelpen kan weergeven.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid