een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

tabaksdoos met voorstellingen

Op deze koperen tabaksdoos staat een voorstelling gegraveerd die te maken heeft met de veepest in de 18de eeuw. De besmettelijke veeziekte zaaide dood en verderf in heel Nederland. De ziekte hield op sommige plekken wel tien jaar aan en zorgde voor bittere armoede.

afbeelding
afbeelding

Ook in de 18de eeuw was er, net als nu, een begraafplicht voor dieren. Ver van de boerderij worden de dieren begraven en met ongebluste kalk bestrooid. Ze groeven er een slootje omheen en plantten er bomen op. Aan deze ‘pestbosjes’ was de verontreinigde grond te herkennen. Er zijn er meer dan 100 in Friesland. Tegenwoordig herinneren ze ons aan het drama dat zich lang geleden voltrok bij de Friese boeren.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid