een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

klomplaarzen

Deze klompen waren van een slikwerker. Slikwerkers stonden vaak van zonsopgang tot zonsondergang te buffelen in de blubber.

Ze werkten in het buitendijkse gebied van Noord-Friesland, in het aangespoelde slib van de Waddenzee. Ze sloegen dammetjes van hout in de drassige grond zodat die niet wegspoelde met het tij en dus voor de kust bleef liggen. Zodra er genoeg slib lag, konden boeren het nieuwe stuk land in gebruik nemen voor hun vee. Ook beschermden deze zogenaamde kwelders het achterliggende land tegen de zee.

afbeelding
afbeelding

Een paar stevige klompen met een goed ingevette leren schacht waren bij dit werk onontbeerlijk. En vergis je niet: dit werk werd tot ongeveer 1970 met de hand gedaan!

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid