een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

hludana altaarsteen

Alleen haar voeten hebben de tijd overleefd. De godin die op deze altaarsteen stond, was Hludana. Dat weten we door het opschrift. Hludana was de inheemse godin van het water en de visserij. Een natuurgodin, die vereerd werd door de vroege terpbewoners in Friesland. Dat deden ze meestal door voedsel aan haar te offeren.

In de eerste eeuw na Christus heersten de Romeinen over bijna heel Europa.  De rivier de Rijn was de noordgrens van hun rijk. De Friezen woonden daar dus net boven, maar hadden wel contact met de Romeinen en handelden met hen. Ze zagen de Romeinse godenbeelden en altaarstenen, en raakten erdoor geïnspireerd. Deze Hludanasteen is dan ook een combinatie van de oude Friese traditie en de Romeinse invloed.

afbeelding
afbeelding

Nieuwsgierig wat het opschrift betekent? Als we het uit het Latijn vertalen staat er:

Aan de godin Hludana hebben de pachters van de visserij, toen Quintus Valerius Secundus de hoofdpachter was, hun gelofte betaald, vrijwillig en naar verdienste

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid