hindelooper kamer

collectie van het fries museum
hindelooper kamer

hindelooper kamer

Timmerman Oege van Dijk schreef zijn naam en het jaartal 1880 op de achterkant van een houten wand van de Hindelooper Kamer van het Fries Genootschap. Zijn naam kwam in 2012 goed leesbaar weer tevoorschijn. De Hindelooper kamer werd toen uit het Eysingahuis gehaald en verhuisd naar het nieuwe Fries Museum.

Oege is een van de timmermannen die de Hindelooper kamer in de loop van de tijd heeft opgebouwd, afgebroken, verhuisd en opnieuw opgebouwd. De kamer heeft namelijk heel wat gereisd. Hij is daar zelfs speciaal voor gemaakt. Hoe dat zit? In 1877 organiseerde het Fries Genootschap de Historische Tentoonstelling van Friesland. Dat was in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. De kamer is speciaal voor die tentoonstelling samengesteld. In Hindeloopen waren zulke kamers al lang niet meer te vinden. Dus werd hij gemaakt op basis van wat er nog aan restanten te zien was en op basis van herinneringen. Beschilderde tafels en stoelen, bedsteden en ander materiaal zoals sitsen stoffen uit India en kraakporselein uit China werden gevonden in Hindeloopen en andere plaatsen.

Zoom in op de afbeeldingen, door met je middenmuisknop te scrollen, om de prachtige details te zien! 

hindelooper kamer

De reconstructie van een Hindelooper interieur in Leeuwarden werd een groot succes. Dankzij het betalende publiek kon het Eysingahuis worden aangekocht en werd het Fries Museum gesticht. Daar is de kamer in 1880 opnieuw opgebouwd, door onze Oege. In 1881 kon het publiek er weer in rondlopen. In 1878 veroverde de kleurrijke Hindelooper kamer de harten van de bezoekers van de Wereldtentoonstelling in Parijs. Het publiek daar vond het zo bijzonder dat andere steden en verzamelaars ook zo’n kamer wilden: Hindeloopen (1881), Amsterdam (1883), Düsseldorf (1885), Dordrecht (1896), Berlijn (1898), Nürnberg (1902) en Arnhem (1919).

hindelooper kamer

van berlijn tot düsseldorf

De Hindelooper kamer in het Fries Museum is als het ware de moeder aller Hindelooper kamers, zelfs van de kamers die in Hindeloopen zelf te zien zijn! De kamer die in 1881 tijdelijk in Hindeloopen was, is dezelfde die sinds 1898 in Berlijn was. De kamer die sinds 1964 in Museum Hindeloopen staat, is de kamer die in 1885 voor Düsseldorf werd gemaakt. Hindelooper kamers zijn dus een soort reizend promotiemateriaal. Ze laten de wereld zien hoe bijzonder de Hindelooper cultuur is.

In het nieuwe Fries Museum doet de Hindelooper kamer precies wat hij hoort te doen. En meer dan dat. Voor het eerst ziet het publiek aan de rommelige achterkant dat de kamer gemaakt is als bouwpakket. En timmerman Oege van Dijk? Uit de archieven blijkt dat hij is geboren in Leeuwarden in 1859. In 1884 trouwde hij met naaister Jeltje Bruis. Misschien melden zijn nazaten zich wel als ze dit lezen.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid