een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

gildebord van zilversmidsgilde

Dit gildebord is een onderdeel van de boekhouding in vroeger eeuwen. Op dit bord staan de namen van de zilversmeden met hun meestertekens. Zo was het duidelijk wie in welk jaar meester was geworden. Bovendien fungeerde zo’n meesterteken als handtekening. Als het zilvergehalte van een stuk niet klopte, dan kon de keurmeester bij de juiste meester aankloppen.

afbeelding
afbeelding

Aan dit bord is ook te danken dat we nu weten wie de maker was van de beroemde zilverwerken uit de Poptaschat, die hier ook te bewonderen is. Helemaal rechts onderaan op het gildebord staat de naam Rintje Jans, met als meesterteken een klein rood bekertje – precies zo’n bekertje staat op de twee schotels en de grote zilveren kan.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid