een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

epposteen

Deze rood zandstenen deksel van een doodskist werd op het kerkhof bij de kerk van Rinsumageest gezet. Als een lid van het Fries Genootschap deze steen niet had zien staan, was hij weggegooid.

afbeelding
afbeelding

Nu is de Epposteen het vroegste portret in de collectie van het Fries Museum. De steen werd zo genoemd omdat de opschriften vertellen dat de man die hij bedekte, Eppo heette. Zijn achternaam is niet bekend. We weten wel dat hij een tweelingbroer had. Zijn naam is te ontdekken links naast Eppo’s schouder: Sicco.  Eppo woonde waarschijnlijk op Tjaardastate in Leeuwarden en werd in 1341 begraven.

De tekst op de steen luidt ongeveer zo: hier ligt onze lieve Eppo in de aarde. Wie hierlangs komt, bid voor hem.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid