conservator college

diana spiekhout
zondag 7 mei
conservator college

het land van luchtkastelen

conservatorcollege bij vrijheid, vetes, vagevuur

Iedere man met een eigen erf is een vrije Fries, maar niet iedere vrije Fries is gelijk. Rijke vrije Friezen boksen tegen elkaar op met uitbundige feestmalen, dure paarden en ridderlijke accessoires. Er is immers geen vorst die van bovenaf de hiërarchie bepaalt en dus maakt men op deze manier zelf uit wie er boven de ander staat. Een rijke vrije Fries woont in een in een indrukwekkend kasteel. Denk niet aan een Disney kasteel of het Muiderslot, in Tota Frisia woonde men in een schierstins. In dit college gaat Diana Spiekhout, conservator van de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur, in op de vrije Friezen. Wie waren zij? Hoe gebruikte ze hun land? En wat vertellen bronnen ons over de diversiteit in het uiterlijk van de kastelen?
Datum: Zondag 7 mei
Tijd: 11.30u
Prijs: 6 euro, exclusief museumentree
Aanmelden via onze ticketpagina

meer conservatorcolleges

 

Wij willen graag dat iedereen die het wil, ongeacht je persoonlijke situatie, mee kan doen met onze activiteiten. Heb je bijvoorbeeld behoefte aan een gereduceerd tickettarief of ben je benieuwd of een activiteit ook aansluit bij je zorgbehoefte? Neem dan contact met ons op via activiteiten@friesmuseum.nl

Ben je doof of slechthorend? Wij schakelen graag een NGT-tolk voor je in.
Mail dan uiterlijk twee weken voor de start van het programma naar activiteiten@friesmuseum.nl

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid