conservatorcollege

wat een ramp!
door diana spiekhout
conservatorcollege

wat een ramp!

conservatorcollege bij vrijheid, vetes, vagevuur

Noodweer, veeziekten, mislukte oogsten, hongersnood, oorlogen, veldslagen en de pest: de veertiende eeuw brengt de Friezen niets dan rampspoed, zo lijkt het. De dood is meer dan ooit aanwezig, niet in de laatste plaats vanwege de gevreesde pest. Ook in Tota Frisia eist deze pandemie een derde tot de helft van alle levens. Zo ook in de dichtbevolkte kloosters waar de pest genadeloos om zich heen kan slaan. In het kloosterkroniek van het Sint Bernardusklooster in het Groninger Aduard wordt beschreven hoe het klooster in het rampjaar 1350 de abt, de prior, 44 monniken, 120 lekenbroeders, 29 scholieren en 19 zusters verliest aan de Zwarte Dood. In dit college gaat Diana Spiekhout, conservator van de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur, in op de barre tijden van de volle en late Middeleeuwen in Friesland. Hoe beïnvloedde de dood de manier waarop Friezen geloven? En hoe geven ze met rozenkransen, getijdenboeken en persoonlijke relieken vorm aan hun intense belevenis? 
Datum: zondag 2 oktober 2022
Tijd: 11.30 - 12.30u
Prijs: 5 euro, excl museumentree
 
Aanmelden kan via de ticketpagina

meer conservatorcolleges

 

Wij willen graag dat iedereen die het wil, ongeacht je persoonlijke situatie, mee kan doen met onze activiteiten. Heb je bijvoorbeeld behoefte aan een gereduceerd tickettarief of ben je benieuwd of een activiteit ook aansluit bij je zorgbehoefte? Neem dan contact met ons op via activiteiten@friesmuseum.nl

Ben je doof of slechthorend? Wij schakelen graag een NGT-tolk voor je in.
Mail dan uiterlijk twee weken voor de start van het programma naar activiteiten@friesmuseum.nl

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid