partners

windpark fryslân
partners

windpark fryslân

Het partnerschap met het Fries Museum past bij de belofte van Windpark Fryslân om inwoners van Friesland te laten meeprofiteren van het windpark. Met name rond duurzaamheids- en onderwijsprojecten van beide organisaties wordt actief gekeken naar mogelijke synergie en samenwerking. De maatschappelijke betekenis van het Fries Museum voor de Provinsje Fryslân, met aandacht voor educatie en participatie, wordt door Windpark Fryslân ondersteund alsmede het beheren en toegankelijk maken van de collectie Fryslân voor alle Friezen.

Windpark Fryslân is gelegen in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW en produceert in totaal 382,7 MW groene stroom. Dit komt overeen met het stroomgebruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Het is wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater.

Windpark Fryslân
Windpark Fryslân
© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid