open call

museumnacht
een tuin tegen de tijd
open call

Op zaterdag 28 september vindt de derde editie van Museumnacht FRL plaats. Het Fries Museum organiseert samen met Kunstinitiatief VHDG tijdens deze museumnacht een unieke tentoonstelling-voor-1-nacht op verrassende plekken in het museum. Voor deze manifestatie schrijven VHDG en het museum een gezamenlijke open call uit voor kunstenaars uit verschillende disciplines die wonen en/of werken in Fryslân en onderdeel van dit nachtelijk programma willen zijn. Doe je ook mee? Lees verder! 

Ben je beeldend kunstenaar, performance kunstenaar, werk je met video of geluid, of heb je een interactieve kunstworkshop ontworpen en sta je te popelen om dit te tonen aan een groot, divers publiek in Friesland? Doe dan mee aan deze Open Call van Kunstinitiatief VHDG en het Fries Museum. Kijk voor de voorwaarden onderaan deze pagina. Deze open call is voor iedereen, van ervaren kunstenaars met, of zonder opleiding, tot jonge makers en pas afgestudeerden.  

een tuin tegen de tijd

Het thema van de Open Call is "een tuin tegen de tijd" naar het boek van schrijfster en criticus Olivia Laing. In haar boek presenteert zij verschillende interpretaties van de tuin: van een veilige haven tot een plek van rebellie. Een plek om tijdelijk te ontsnappen aan de drukte van het dagelijks leven tot een plek van verzet en aanzet tot nieuwe manieren van samenleven. In een tuin kan de tijd stilstaan, maar deze plekken dragen ook een belofte in zich: een investering in de toekomst, door zorg, aandacht en tijd - wie zaait, zal oogsten. Een tuin is voor sommigen een privilege, voor anderen een noodzaak. Een plek voor dromen en waar geëxperimenteerd wordt. Het raakt aan thema’s als stedelijke vergroening, klimaatverandering, de categorieën waarin de mens natuur indeelt, aan vrije tijd, seizoenen, vreemde en inheemse, gewenste en ongewenste planten en bloemen. De ingezonden kunstwerken verbeelden elk op hun eigen wijze het idee van een tuin en tijdsbeleving: over het verleden, heden en de toekomst van ons buitenleven, privé en openbaar. 

museumnacht frl 

Op zaterdag 28 september 2024 openen Friese musea hun deuren voor de enige provinciale museumnacht van Nederland, Museumnacht FRL. Ook dit jaar werken musea en diverse andere culturele instellingen samen om een jongere doelgroep te stimuleren om cultuur en musea te gaan ontdekken. Naast de bijzondere sfeer van een nachtelijk museumbezoek is er een uniek programma met muziek, performances, lezingen en verhalen in musea in heel Fryslân.

praktisch 

Om deel te nemen aan deze expositie, vragen wij om het volgende in te dienen: 

 1. Een duidelijke beschrijving (max. 1 A4), foto of video van je werk. 
 2. Een kort presentatieplan (max. 3 A4). Hiermee bedoelen we ideeën over de presentatie tijdens de museumnacht, de locatie en praktische en technische benodigdheden. Informatie over de beschikbare locaties vind je hieronder. De uiteindelijke plek zal in samenwerking met de curatoren worden bepaald. 
 3. Een korte motivatie (max. 1 A4). Wie ben je? Wat is je link met Fryslân? En waarom is jouw project geschikt voor de uitvoering in het museum?
 4. Eventuele aanvullende informatie die relevant kan zijn voor je deelname.

locatiemogelijkheden

Binnen het museum worden verschillende locaties beschikbaar gesteld voor de expositie. De werken kunnen getoond worden op de volgende plekken:

 • De gevel van het gebouw 
 • Rondom het liftscherm 
 • Stedelijke vitrine op de eerste verdieping
 • Stedelijke vitrine op de tweede verdieping 
 • Overloop van de tweede naar de derde verdieping
 • Stedelijke vitrine op derde verdieping

meer informatie en voorwaarden 

De open call geldt alleen voor bestaande werken die je waar nodig zult aanpassen voor een presentatie in het Fries Museum. Een inzending kan bestaan uit één of meerdere kunstwerken die samen een presentatie vormen, bijvoorbeeld meerdere schilderijen, een videowerk met performance, een geluidskunstwerk met een installatie of een workshop met beeldende elementen. De kunstenaars die geselecteerd worden krijgen een honorarium van €1530,- met een productie- en onkostenbudget van €1000,-.

 • Aanmelden kan uitsluitend met een digitaal bestand (een foto van je werk, een video of een omschrijving van je performance of workshop) (JPG of PDF 300dpi) via opencall@friesmuseum.nl 
 • De kunstenaars moeten beschikbaar zijn op de dag zelf (28 september 2024) en enkele dagen daarvoor voor overleg en opbouw. 
 • Sluiting Open Call: 24 juni 2024 
 • Deelnemers krijgen bericht na 11 juli 2024
 • Materiaalkeuze staat vrij. 
 • Met het insturen van je werk geef je ons toestemming om - wanneer je wordt uitgekozen - je werk te gebruiken voor de communicatie rondom de nacht.  
 • Let op: het is niet mogelijk om geheel nieuw werk te realiseren voor deze tentoonstelling. We hanteren een vergoeding conform richtlijn kunstenaarshonoraria. Gezien het beschikbare budget worden alleen bestaande kunstwerken in overweging genomen. Aanpassingen doen aan bestaande kunstwerken is wel mogelijk. Wij hanteren honorarium tarieven op basis van de Richtlijn Kunstenaarshonorarium op basis van een ‘aanpassing bestaand werk’. Voor meer informatie zie: www.richtlijnkunstenaarshonorarium.nl 

Na ontvangst van de inzendingen zal ons curatorenteam, bestaande uit Koen Bartijn, artistiek leider VHDG, Judith Spijksma, conservator moderne en hedendaagse kunst Fries Museum, Josine Zuidema, programmeur activiteiten Fries Museum, Caya Emmelkamp, kunstenaar en winnaar van de vorige editie van de open call en artiest Michelle Samba de inzendingen zorgvuldig beoordelen en een selectie maken op basis van artistieke kwaliteit, originaliteit en relevantie voor het overkoepelende thema van de Museumnacht. 
 
De open call wordt mogelijk gemaakt door de Alma-Tadema Kring van het Fries Museum. 

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid