ontdek Fryslân

door de ogen van Vermeer
2024
ontdek Fryslân

ontdek fryslân door de ogen van vermeer

07 februari 2024

Hoe zou het zijn als Vermeer in Fryslân had gewoond? Op deze vraag proberen kunstenaars Randolph Algera en Gabriëlle Westra een antwoord te geven. Het kunstenaarsechtpaar liet zich inspireren door de zeventiende eeuwse meester van het licht en schilderden vanuit zijn perspectief de elf steden van de provincie in elf verschillende schilderijen. Het is het resultaat van een mienskip- en kunstproject waarin de verbeelding én verbinding van de gemeenschap centraal staat. De verhalen uit de steden, en de door de steden zelf genomineerde bewoners, werden vertaald naar stadsgezichten en portretten in de stijl van Vermeer. Het project is een onderdeel van IIS, het mienskipsproject van Arcadia en Keunstwurk. De schilderijen zijn vanaf 10 februari t/m 10 maart 2024 te zien in een halpresentatie in het Fries Museum. Kijk voor meer informatie op www.friesmuseum.nl/halpresentatie.

De halpresentatie in het Fries Museum is een 'kunstzinnige Elfstedentocht'. De presentatie toont vijf stadsgezichten, vijf portretten en één werk van de stad Leeuwarden. De werken zijn tot stand gekomen door te kijken naar Fryslân en de Friezen vanuit het perspectief van Vermeer. Welke stadsgezichten zou hij geschilderd hebben? Welke mensen zou hij geportretteerd hebben?

Detail uit stadsgezicht op Leeuwarden.
Detail uit stadsgezicht op Leeuwarden.
Portret van Gré uit Franeker.
Portret van Gré uit Franeker.

De verhalen die centraal staan gaan over het verlangen naar verbinding. Verbindingen tussen culturen, bevolkingsgroepen, oud & nieuw en individu & gemeenschap. Met de stadsgezichten reflecteert Randolph Algera op de veranderende wereld en maatschappij. Gabriëlle Westra portretteerde de mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun ‘mienskip’.

boek

De werken en de verhalen die in de halpresentatie centraal staan zijn gebundeld in een boek. Het boek Fr11slân door de ogen van Vermeer is verkrijgbaar in de museumwinkel.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door LF2028/Arcadia IIS, Vermeer Centrum Delft, Galerie Autrevue en veel vrijwilligers

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door Windpark Fryslân, de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VriendenLoterij, Ir. Abe Bonnema Stichting en de vrienden van het Fries Museum.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid