vrienden loterij

1 miljoen euro
fries museum op paad
vrienden loterij

museumstukken uit het fries museum reizen heel fryslân door

1 miljoen van vriendenloterij voor realisatie fries museum op paad

Het Fries Museum is enorm blij met een gulle gift van de VriendenLoterij, waardoor iedereen in Fryslân straks kan genieten van Friese topstukken. Het museum ontvangt maar liefst 1 miljoen euro voor het project Fries Museum op Paad. Drie jaar lang zal een opvallende museumbus langs bijna alle Friese plaatsen toeren. ‘Overal laten we de mooiste collectiestukken zien, zoeken we de mienskip op en halen we nieuwe verhalen op die we weer terug naar het museum brengen. We hadden ons geen mooiere start van de viering van 10 jaar Fries Museum kunnen wensen!’ zegt directeur Kris Callens. 

Irene Moors reikt cheque uit aan directeur Kris Callens
Irene Moors reikt cheque uit aan directeur Kris Callens

Uniek aan Fries Museum op Paad is dat échte collectiestukken op reis gaan, naar de plek waar ze vandaan komen. De Friese collectiestukken vormen op locatie de basis voor ontmoeting, verbinding en goede gesprekken. Wat betekent erfgoed voor ons? Wat vertelt het over mij en mijn identiteit? Is het belangrijk om kunst en erfgoed te bewaren? En: welke herinneringen en verhalen over een plek roept zo’n object op? De ontmoeting is wederkerig, want het museum gaat drie jaar lang verhalen, voorwerpen en foto’s van bewoners documenteren. Zo wordt ter plekke de kennis over de collectie verrijkt. 

Voor het Fries Museum is het bewaren en ontsluiten van de collectie (met meer dan 200.000 voorwerpen) een kerntaak. Sinds de heropening van het museum op 13 september 2013 bezochten bijna anderhalf miljoen bezoekers uit heel Nederland en ver daarbuiten blockbustertentoonstellingen als Alma-Tadema, Escher op reis, Mata Hari en Rembrandt & Saskia. Maar nog niet alle Friezen hebben het nieuwe museum bezocht. Het museum is ontzettend dankbaar dat de VriendenLoterij het nu nog makkelijker maakt voor Friezen om in aanraking te komen met hun eigen erfgoed.  

Jonne Arnoldussen, managing director VriendenLoterij: 'De VriendenLoterij vindt het belangrijk dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is. Het project Fries Museum op Paad is hier een prachtig voorbeeld van. We hopen dat heel Friesland en omstreken straks kan genieten van de reizende collectiestukken om zo nog meer mensen kennis te laten maken met hun cultureel erfgoed.'

134,8 miljoen euro voor cultuur en welzijn in Nederland

De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt: onze verbondenheid met anderen en met onze kunst en cultuur. Dankzij 1,1 miljoen deelnemers kon de VriendenLoterij over 2022 opgeteld een bedrag van € 134,8 miljoen schenken aan 57 culturele partners en meer dan 3500 goede doelen, clubs en verenigingen. 

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid