compensatieregeling

mondriaan fonds
compensatieregeling

mondriaan fonds steunt fries museum

Het Fries Museum in Leeuwarden is een van de 28 regionale musea die via de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers aanvullende compensatie ontvangt voor de inkomstenderving wegens COVID-19. De regeling van het Mondriaan Fonds matcht de bijdragen van gemeenten en provincies aan deze instellingen. Welk bedrag museum uiteindelijk ontvangt, wordt na maart 2021 bekendgemaakt.

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is binnen het steunpakket voor cultuur (van 300 miljoen euro) budget beschikbaar gesteld om musea als vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te waarborgen. Met de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de uitwerking van dit steunpakket.

De musea die een bijdrage ontvangen zijn: Amsterdam Museum, Batavialand, Bonnefanten, Centraal Museum, CODA, Design Museum Den Bosch, Dordrechts Museum, Drents Museum, Frans Hals Museum, Fries Museum, GeoFort, Groninger Museum, Kunstmuseum Den Haag, Maritiem Museum Rotterdam, Museon, Museum de Fundatie, Museum Helmond, Museum Het Rembrandthuis, Museum Speelklok, Museumplein Limburg, Het Noordbrabants Museum, Singer Laren, Stedelijk Museum Amsterdam, TextielMuseum, Van Abbemuseum, Verzetsmuseum, Watersnoodmuseum en Zaans Museum.


Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid