nieuws

fries museum
nieuws

kinderen bouwen eigen school geïnspireerd op escher

De Albertine Agnesschool in Leeuwarden krijgt een nieuw gebouw. Het Integraal Kindcentrum moet in 2020 klaar zijn en het ontwerpproces is spectaculair gestart. Het werk van de wereldberoemde graficus M.C. Escher speelt een centrale rol in de nieuwbouw. Het ontwerp van de school is in handen van architecten Alex van de Beld en Anne Makkink van ALB Surrounding. Samen met leerlingen en een team van de PCBO Albertine Agnesschool, medewerkers van Sinne Kinderopvang en een team van het Fries Museum werken ze aan het concept. Het moet een baanbrekend gebouw worden. De werken van Escher staan er bekend om te spelen met perspectieven en dat is ook de insteek van de nieuwbouw: Samen anders kijken. 

1

De directeur van de basisschool is enthousiast over de samenwerking. Het thema van de nieuwbouw is ‘Naar binnen en naar buiten’, zegt directeur Talia Hager. ‘Dat sluit aan bij Eschers gedachtegoed en helpt ons dieper en anders te kijken.’ De nieuwbouw van de Albertine Agnesschool past naadloos in het participatieproject Planeet Escher van het Fries Museum. Een oneindige trap waarop je nooit hoger komt. Een vogel die tegelijk een vis is. Water dat omhoog stroomt. Het Fries Museum wil via het project Planeet Escher mensen uitdagen zich te laten inspireren door het gedachtegoed van de wereldberoemde graficus.

gezamenlijk ontwerpen
Een bezoek aan Escher op reis in het Fries Museum is de aftrap voor het ontwerpproces van de nieuwbouw. Architecten Alex van de Beld en Anne Makkink van ALB Surroundings bezochten samen met de leerlingenraad van de basisschool de tentoonstelling over het werk van M.C. Escher. De leerlingen zijn thuis in het museum. Ze zijn ook actief als de kinderdirectie van het Fries Museum. Eerder waren de kinderen al bezig met het bouwen van maquettes geïnspireerd op de werken van Escher. Wat hopen de leerlingen terug te zien in hun nieuwe school? ‘Bijzondere patronen die steeds weer terugkeren’, zegt de één, en ze voegt er direct aan toe: ‘Maar je moet er op school niet duizelig van worden’.

vertaalslag
Aan de architecten de taak om de wensen van de directie, de ideeën van de leerlingen en de perspectieven van Escher te vertalen naar een duurzaam, circulair, praktisch schoolgebouw. Van de Beld en Makkink hebben beiden ruime ervaring, maar de Escheriaanse insteek is nieuw. ‘We leren met Escher als inspiratiebron te kijken door de ogen van kinderen’, aldus de architecten. ‘Kijk eens vanuit een ander perspectief: op kind-hoogte of als je op de grond ligt. Dan ontdek je ineens dat sommige ramen veel te hoog zitten.’ Hoe de vertaalslag van concept naar nieuwbouw uitpakt is nog spannend. Wat zeker is, is dat in 2020 een prachtig schoolgebouw prijkt in het Valeriuskwartier in Leeuwarden.

planeet escher
Leeuwarden staat in het teken van Escher. Naast de grote tentoonstelling van zijn werk Escher op reis en de tentoonstelling Phantom Limb: art beyond Escher organiseert het Fries Museum het participatieproject Planeet Escher. Een onderaards gebouw onder een plein, mysterieuze figuren in het graan, een deken van 1000 vierkante meter: op planeet Escher is dit heel gewoon. In het project worden mensen uitgedaagd om zich te laten inspireren door de beroemde graficus M.C. Escher en zelf creatief aan de slag te gaan. Zoals de Escheriaanse straattekeningenroute van Leon Keer en het landschapsproject van Henk Buisman ‘Ode aan M.C. Escher in ’t Bildt’, waarbij grootschalige tekeningen worden gemaakt in graanakkers.

De tentoonstelling ‘Escher op reis’ wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ING, het Blockbusterfonds, het Mondriaan Fonds, de Gemeente Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis, De Haan Advocaten & Notarissen, Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Aegon, Provinsje Fryslân en de BankGiro Loterij.

Planeet Escher wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân, het Nieuwe Stads Weeshuis en stichting Zabawas.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid