schenkingen

schenken van objecten
aan het fries museum
schenkingen

schenkingen

Onze kostbaarste schatten krijgen we uit alle windstreken. De schenkers geven voorwerpen aan het museum die hen na aan het hart liggen, die een grote emotionele waarde hebben. En daarmee voorzien ze de verzameling van ontroerende, grappige, mooie, bijzondere maar vooral erg persoonlijke verhalen.

Elke schenking is anders: zo wordt het museum soms genoemd in een erfenis. Een andere keer wordt een langdurig bruikleen omgezet in een gift. Maar de motivatie is bijna altijd hetzelfde: de schenker wil het voorwerp bewaren voor volgende generaties.

In deze video vertelt Eveline Holsappel (conservator erfgoed 16de-20ste eeuw) over het Fries kostuum van de vijfjarige jopie buursema. Het kostuum is gemaakt in 1926 en werd in 2018 aan ons geschonken door mevrouw Plijnaar. De video is gemaakt door Sije Kingma en was onderdeel van de tentoonstelling Verzameld werk: de rijke collectie van Friesland (2019).

Video - Krijgen
© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid