depot

kolleksjesintrum
schatkamer van friesland
depot

kolleksjesintrum fryslân

 

In december 2015 verrees op een terp in het Friese landschap een duurzaam kunstdepot voor vijf Friese instellingen: het Kolleksjesintrum Fryslân. Deze vijf instellingen beheren hun collecties gezamenlijk in dit nieuwe gebouw. Het depot is volgens een volledig nieuw concept ontwikkeld: het Fryske-model. 

Het Kolleksjesintrum Fryslân is gebouwd volgens een uniek concept. Het Fries Museum, Tresoar, Natuurmuseum Fryslân, het Fries Scheepvaart Museum en het Fries Landbouw Museum beheren hun collecties vanaf nu gezamenlijk. Anders dan bij traditionele depots worden de collecties van de instellingen door elkaar heen opgeslagen. De objecten worden ingedeeld naar de meest ideale opslag- en klimaatcondities. Textiel bij textiel en schilderijen bij schilderijen. Op deze manier wordt de ruimte in het depot optimaal benut.

 

foto door Fredau Metselaar
foto door Fredau Metselaar
foto door Fredau Metselaar
foto door Fredau Metselaar

Aan de basis van de realisatie van het nieuwe depot stond de intensieve samenwerking van de vijf instellingen. Daarbij had men een gezamenlijk doel: behoud en toegankelijkheid van het Fries cultureel erfgoed. Het Kolleksjesintrum Fryslân is een ontwerp van LEVS architecten. Bij het maken van het ontwerp stonden samenwerken, erfgoed en low-tech centraal. Het gebouw is duurzaam, installatie-arm en voorziet in zijn eigen energiebehoefte.

-
-

Het depot staat op een groene terp en wordt omringd door een nieuw aangelegd landschap met inheemse plantensoorten. Klimplanten begroeien de gevels van het pand, zodat het pand nog meer in het landschap opgaat.

Kolleksjesintrum Fryslân
Kolleksjesintrum Fryslân

even voorstellen: depotbeheerder margreta van kammen

“Ik voel mij soms als een kind in een snoepwinkel”, vertelt Margreta van Kammen. Sinds maart van dit jaar is Margreta depotbeheerder van het Kolleksjesintrum Fryslân. Ze vertelde erover in een interview met de Zwettekrant.

 

foto door Marcel van der Brug
foto door Marcel van der Brug

De bouw van het Kolleksjesintrum Fryslân is mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. Het samenwerkingsproject van de vijf instellingen is mogelijk gemaakt met financiële steun van: Mondriaan Fonds, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Stichting Kolleksjesintrum Fryslân, de vijf deelnemende instellingen. 

Opdrachtgever | Stichting Kolleksjesintrum Fryslân
Architectonisch ontwerp | LEVS architecten
Aannemer | Bouwgroep Dijkstra-Draisma
Expertteam innovatief ontwerp | LEVS partners, Crown Fine Art, LBP | Sight, Galjema
installatietechniek

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid