zeegezicht

De Gouden Eeuw was een periode van ongekende rijkdom voor de Republiek der Nederlanden. Door de groeiende politieke en militaire macht bloeiden de handel, de wetenschap en de kunsten. Op zee was Nederland oppermachtig. In de kunst uit die tijd is dat natuurlijk terug te zien, zoals ook op dit schilderij.

Het grote schip rechts voert maar liefst drie Nederlandse vlaggen!

Zeegezicht, Wigerus Vitringa, 1685

De kunstenaar, Wigerus Vitringa, was leerling van de beroemde zeeschilder Ludolf Bakhuijsen in Amsterdam. Als volleerd schilder kan hij net zo goed woeste golven schilderen als zijn leermeester. Trots zet hij dan ook zijn naam in de onderste vlag.