een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

viglius van aytta

Wigle van Aytta van Swichum was een geboren Fries, maar trok Europa in om te studeren. Hij leerde Erasmus kennen; diens vooruitstrevende ideeën over het humanisme, waarin de mens centraal stond, spraken hem aan. Viglius werd professor in Ingolstadt, maar keerde uiteindelijk terug naar de Nederlanden. Daar werd hij voorzitter van de geheime raad van Karel V: een machtig man.

afbeelding

Viglius is hier afgebeeld als Kanselier van de Orde van het Gulden Vlies. Linksboven staat het ordeteken afgebeeld: een gouden ramsvacht met kop en poten, door een ring gehaald, hangend aan een gouden ketting.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid