tweede friese landrecht

Wat je hier ziet, is een wettekst in het Oudfries, de voorloper van het huidige Fries. Hierin wordt het Tweede Friese landrecht beschreven. Er staat bijvoorbeeld dat een moeder het land van haar kind mag verkopen voordat het kind mondig is – maar alleen in bepaalde noodgevallen, om haar kind te redden van de kou en hongerdood.

Tweede Friese landrecht uit het Fivelgoër handschrift, circa 1450


Zij mag het land verkopen:

‘wanneer het kind spiernaakt is of dakloos en dan de duistere nevel en bitterkoude winter en de lange duistere nacht zich uitspreiden over de omheinde velden, dan gaat ieder op in zijn […] huis en in zijn warme hoeken en het wilde dier zoekt de beschutting van de bergen en de holle boom […].

 

Dat was mooier dan je verwachtte van een wettekst, of niet?