saskia van uylenburgh

govert flinck
collectie van het fries museum
saskia van uylenburgh

saskia van uylenburgh

govert flinck, 1636

Saskia Uylenburgh is geboren in Friesland en getrouwd met Rembrandt van Rijn. Lange tijd werd aangenomen dat het portret van zijn hand was, maar sinds 1968 is al duidelijk dat het geen Rembrandt betreft. Nu, vijftig jaar later, staat vast dat het door Rembrandts meesterleerling Govert Flinck is gemaakt.

Portrait of Saskia Uylenburgh, Govert Flinck, ca. 1635, Oil paint on canvas, Museum of Friesland, Leeuwarden. Loan from Cultural Heritage Agency of the Netherlands
Portrait of Saskia Uylenburgh, Govert Flinck, ca. 1635, Oil paint on canvas, Museum of Friesland, Leeuwarden. Loan from Cultural Heritage Agency of the Netherlands

Portrait of Saskia Uylenburgh, Govert Flinck, ca. 1635, Oil paint on canvas, Museum of Friesland, Leeuwarden. Loan from Cultural Heritage Agency of the Netherlands

Govert Flinck heeft het eerste deel van zijn opleiding tot schilder in Leeuwarden gevolgd bij Lambert Jacobsz. Als inwoners van het kleine Leeuwarden kenden Govert Flinck en Saskia elkaar. Beiden verhuisden in hetzelfde jaar (1634) naar Amsterdam. Flinck om bij Rembrandt van Rijn in de leer te gaan, Saskia als vrouw van Rembrandt.

Saskia Uylenburgh is de liefde van Rembrandts leven. Ze leert de schilder in Amsterdam kennen, maar trouwt met hem in Sint Annaparochie vanuit het deftige huis van zus Hiskia en zwager Gerrit van Loo, secretaris van het Bildt. Amper tien jaar duurt hun liefde. In die jaren brengen ze drie keer een kleine baby ten grave; alleen nummer vier, Titus, blijft in leven. Maar zijn moeder ziet hem niet opgroeien. Nog net geen dertig jaar oud overlijdt Saskia na een ziekbed in Amsterdam.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid