prentenboek pierius winsemius

In dit boek staan prachtige gekleurde prenten. Het gaat over de geschiedenis van Friesland, hier nog Vrieslant met een ‘v’ en een ‘t’. Pierius Winsemius kreeg de eervolle opdracht van de Staten van Friesland, om die geschiedenis vast te leggen.

Tot dan toe waren er wel verhalen genoteerd, maar Winsemius probeerde ze allemaal bij elkaar te brengen in één geschiedenisboek van Friesland. Dit exemplaar is prachtig versierd met hand ingekleurde prenten. Er staat een aantal belangrijke mannen in de geschiedenis van Friesland op: zoals Redbad en Grutte Pier en Karel de Groote.

Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant, Pierius Winsemius, 1622

De Staten van Friesland wilden bovendien met hun geschiedenis aantonen dat hun gebied oude rechten had, die ze natuurlijk graag wilden behouden onder de Spaanse heerser.