oera linda boek

Dit is een bijzonder boek, een uit de hand gelopen grap. De schrijvers speelden in op de 19de-eeuwse behoefte om de grootse geschiedenis van de Friezen en Friesland mooier te maken. Ze verzonnen een verhaal en zelfs een oude Friese taal en een schrift, dat lijkt op het runenschrift.

Oera Linda boek, 19de eeuw

Oera Linda boek, 19de eeuw

Het verhaal gaat over de familie Over de Linden, ‘Oera Linda’, in die verzonnen taal.

Het idee was dat de lezers gaandeweg zouden ontdekken dat het een grap zou zijn, maar het boek was kennelijk zo overtuigend, dat het Fries Genootschap het document voor echt verklaarde. Zeg nou zelf, het ziet er authentiek uit, toch?