kanselbijbel van britsum

Een imposant boekwerk, deze bijbel! Dat was natuurlijk ook de bedoeling, want deze bijbel lag in de kerk op de kansel. De geloofsgemeente moest onder de indruk raken van deze bijbel, het woord van God. Vandaar het mooie dikke papier en het zilveren beslag op de buitenkant. Daarop staan de namen Burmania-Eisinga vermeld, twee Friese adellijke families; ook de naam Britzum staat erop.

Kanselbijbel van Britsum met de wapens van Burmania-Eijsinga, Pieter en Jacob Keur, 1697

Aan deze bijbel is de machtige positie van de Friese adel af te lezen: die had grote invloed op het kerkelijke leven. Ze hadden een rol in de benoeming van predikanten en schoolmeesters, en schonken objecten aan de kerk, zoals deze bijbel.