een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

gysbert japicx

mathijs harings

Dit is Gijsbert Japicx, 34 jaar oud. Een schoolmeester, maar veel belangrijker: de grondlegger van de Friese literatuur. In de avonduren schreef hij namelijk verzen in het Fries. Dat was heel bijzonder omdat bijna niemand schreef in de Friese taal. Zijn Friesche Rymlerye, dat pas na zijn dood werd uitgegeven, was dan ook een enorm succes.

afbeelding
afbeelding

Japicx schreef zijn gedichten op bestaande melodieën, zodat je ze kon zingen, en makkelijker kon onthouden. Zijn teksten op muziek worden ook nu nog uitgevoerd. Japicx is wel eens de Friese Shakespeare genoemd, hoewel zijn oeuvre in het niet valt bij Shakespeares productie.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid