anna en martha

fotomysteries
collectie fries museum
anna en martha

anna en martha

fotomysteries van het fries museum

Los jij onze fotomysteries op? Met ongeveer 220.000 objecten huisvest het Fries Museum de grootste provinciale collectie van Nederland. De objecten uit de collectie vertellen verschillende verhalen. Vaak zijn het verhalen die we al kennen, maar soms staan we nog voor een mysterie. Op deze pagina lees je alles over het fotomysterie van Daniël Draaisma, voormalig amanuensis (assistent) van het Fries Museum.

Voordat de binnenplaats van het oude Fries Museum begin jaren ’90 vol beton gegoten wordt, is het een binnentuintje met een pomp, klimop tegen de muren en een gammel, gietijzeren tuinbankje. Een eeuw eerder is het Fries Genootschap al druk bezig met bouwplannen en aanbestedingen. Als in 1892 de nieuwe vleugel met bibliotheek, prentenkabinet en bovenlichtzaal voor de moderne schilderijen nét in gebruik is, overlijdt mr. Age Looxma Ypeij en ‘eischt’ met zijn kolossale schenking een tweede grote uitbreiding. Vanwege het legaat van schilder Christoffel Bisschop in 1904 worden er opnieuw panden bij gekocht worden om zijn verzameling in kwijt te kunnen.

daniël draaisma

Tijdens jaren van grote veranderingen in het Fries Museum is amanuensis Daniël Draaisma (1867-1931) op zijn post. Vanaf ongeveer 1882 tot aan zijn dood staat hij de directeur, de heren bestuursleden en de honorair-conservatoren bij in hun werkzaamheden en voert hun gedroomde plannen voor de opstelling en beschrijving van de groeiende collectie consciëntieus uit. Hij woont zelfs in het Fries Museum, met zijn vrouw en vier kinderen. Wim Boeles, zoon van Pieter Boeles (de beroemde schrijver van Friesland tot de elfde eeuw), herinnert hieraan met een anekdote: “als zijn vader op zondag iets na wilde kijken in het museum, werd conservator Boeles ontvangen door conciërge Draaisma en kreeg de meegekomen Wim chocolademelk in de bestuurskamer ingeschonken door zijn vrouw.

anna en martha

De twee kleine meisjes met hun witte schorten zijn hun dochters, Anna en Martha Draaisma. De binnenplaats met de pomp was hun speelplekje. Met poppenwagen poseren ze op de trap voor het herplaatste poortje van de verdwenen Wiarda State.

De tijd van het deftige museum van weleer is voorbij: alleen het bemoste poortje is er nog.

nieuwe informatie

Hierboven vind je alle (genummerde) foto's uit de fotocollectie van Daniël Draaisma (klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten en het nummer te zien). Wij zijn op zoek naar nieuwe informatie over deze foto's. Misschien weet jij wie de twee mannen zijn op foto 13, of herken jij iemand uit het korfbalteam op foto 8. 

Heb jij informatie over de plekken en de mensen op de foto’s? Stuur dan een mail met de desbetreffende fotonummers naar conservator Marlies Stoter: m.stoter@friesmuseum.nl. Hartelijk dank voor je hulp!

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid