feest in de prinsentuin

De Friese stadhouder Willem Frederik kreeg als dank voor zijn aandeel in het beëindigen van de 80-jarige oorlog met de Spanjaarden een stuk grond in Leeuwarden, waar hij in 1648 een park liet aanleggen: de Prinsentuin.

Eerst fungeerde het alleen als privétuin van de familie Nassau-Dietz

Feest in de Prinsentuin in Leeuwarden, Jacob Symons Bonga, 1830-1840

Feest in de Prinsentuin in Leeuwarden, Jacob Symons Bonga, 1830-1840

150 jaar later schonk koning Willem I de Prinsentuin aan de burgers van Leeuwarden en kon iedereen er een wandelingetje maken, onder de schaduw van de enorme bomen. Dat er goed gebruik van werd gemaakt, is ook te zien op dit schilderij van Jacob Bonga. Het ziet er extra feestelijk uit, want ter gelegenheid van het bezoek van de koning liep iedereen rond in historische Friese kostuums.