een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

drakenkandelaar

Deze bronzen kandelaar hoorde thuis in een katholiek kerkje of kapel, ergens op een Friese terp. De slanke man op de rug van de draak is Daniël, die in het Bijbelse verhaal het beest doodde door messcherpe koeken met vissengraten in zijn bek te gooien. Als het kwaad verslagen is, wordt het weer licht. Ook letterlijk in dit geval, want de kaars staat in de geopende bek van het dier.

afbeelding
afbeelding

Ooit bloeide de katholieke godsdienst in Friesland, het stond er vol met rijke kloosters. Maar toen het protestantisme eind 16de eeuw de het katholicisme verdreef, werden die kloosters gesloopt. De monniken verdwenen, en hun kostbare bezittingen werden veelal vernield of in beslag genomen.

Deze kandelaar bleef achter, om eeuwen later te worden opgegraven.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid