de leijen, klaas koopmans

Hier zie je een van de Friese Meren, die door toedoen van de mens zijn ontstaan.

In de 18de eeuw werd het laagveen hier tot ver onder de waterspiegel afgegraven, waardoor de grond verzakte en volliep met grondwater.

De Leijen, Klaas Koopmans, 1982

Complete dorpen verdwenen in de loop der eeuwen in het water. In sommige meren herinnert een speciale boei nog aan de plek waar een kerk van zo’n dorp heeft gestaan.

Zo kun je nu zelfs met je zeilboot een rondje om de kerk!